Evropski spletni dnevi zaposlovanja – Izjava o varstvu podatkov in posebni pogoji za uporabo

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov.

Dejanje obdelave: EURES

 Upravljavec podatkov: Evropski organ za delo – Enota za izmenjavo informacij in portal EURES 

 Povezava do registra: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

 Kazalo

  1. Izjava o varstvu podatkov za platformo Evropski dnevi zaposlovanja (EJD)
  1. Posebni pogoji za uporabo spletnega mesta Evropski dnevi zaposlovanja

 

A) Izjava o varstvu podatkov za platformo Evropski dnevi zaposlovanja

1. Uvod

Na spletnem mestu Evropski dnevi zaposlovanja se obdelujejo osebni podatki. Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: „organ za delo“) je zavezan varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Osebne podatke zbira in jih nadalje obdeluje v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725[1], ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov v institucijah in organih Evropske unije. Informacije v tej izjavi o varstvu podatkov so podane v skladu s členoma 15 in 16 navedene uredbe. Uredba (EU) 2016/679, znana tudi kot Splošna uredba o varstvu podatkov, se uporablja pri vsaki obdelavi podatkov v organizacijah zunaj institucij in organov EU.

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj obdelujemo vaše osebne podatke, kako jih zbiramo in z njimi ravnamo, kako skrbimo za varstvo vseh predloženih osebnih podatkov, kako se te informacije uporabljajo in katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

2. Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke?

Namen spletnega mesta Evropski dnevi zaposlovanja je zagotavljanje e-storitev, ki iskalcem zaposlitve, ki se želijo zaposliti v tujini, omogočajo, da stopijo v stik z delodajalci, ki želijo najti kandidate iz drugih držav.

Spletno mesto Evropski dnevi zaposlovanja je platforma za virtualne (spletne) zaposlitvene sejme in zaposlitvene dogodke na kraju samem, kjer lahko delodajalci objavijo profile svojih podjetij in trenutne zaposlitvene možnosti. Iskalci zaposlitve lahko zanimanje za določene ponudbe za zaposlitev pokažejo tako, da izbranim delodajalcem omogočijo ogled svojega uporabniškega profila in življenjepisa. Pri virtualnih dogodkih se lahko predstavitve spletno prenašajo, iskalci zaposlitve, delodajalci in Euresovi uslužbenci pa lahko stik s kandidati vzpostavijo prek klepetalnic v živo. V zvezi s funkcijo klepeta so na voljo posebne informacije o obdelavi in varstvu podatkov, izmenjanih med klepetom.

Iskalci zaposlitve in delodajalci, ki se registrirajo za določen dogodek v okviru zaposlitvenih dni, bodo na spletnem mestu Evropski dnevi zaposlovanja za ta določeni dogodek pridobili uporabniški račun. Iskalci zaposlitve lahko svoj osebni profil in življenjepis naložijo na spletno mesto Evropski dnevi zaposlovanja ali zahtevajo, naj življenjepis, ki je že objavljen na portalu EURES, postane dostopen tudi s spletnega mesta Evropski dnevi zaposlovanja.

Delodajalci, registrirani na spletnem mestu Evropski dnevi zaposlovanja, lahko vidijo življenjepise in druge podatke o iskalcih zaposlitve samo, če je iskalec zaposlitve izrazil zanimanje za določenega delodajalca.

Osebni podatki se ne bodo uporabljali za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo, ker:

  • je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Unije, in
  • ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

To je v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 z dne 23. oktobra 2018, zlasti njenim členom 5(1).

4. Katere osebne podatke zbiramo in jih nadalje obdelujemo ter s katerimi tehničnimi sredstvi?

Iskalci zaposlitve

Osebni podatki, povezani z ustvarjanjem uporabniškega računa za iskalce zaposlitve, so omejeni na podatke, ki so nujni za identifikacijo določene osebe. Za kontaktne namene je obvezno navesti ime in priimek, izbrani jezik in elektronski naslov. Drugi podatki se zahtevajo zgolj za statistične namene: spol, državljanstvo, država prebivališča, starostna skupina, stopnja izobrazbe in zaposlitveni status. Te informacije se lahko uporabijo tudi za pošiljanje ciljno usmerjenih informacij.

Pri pripravi in objavi življenjepisa se vse informacije, ki jih je uporabnik vključil vanj, shranijo skupaj z osebnimi podatki, ki so že bili vneseni ob odprtju uporabniškega računa.

Delodajalci

Podjetje, ki je zakonito registrirano v Evropskem gospodarskem prostoru ali Švici in izpolnjuje merila, določena za udeležbo na posebnem dogodku, se lahko registrira za zadevni dogodek Evropski dan zaposlovanja in se ga udeleži, če mu to odobri organizator dogodka. Predstavnik podjetja bo pozvan, naj predloži ime podjetja, njegov naslov, velikost, gospodarsko dejavnost ter ime, funkcijo, telefonsko številko in elektronski naslov glavne kontaktne osebe. 

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Razen če se uporabniki ne odločijo za daljši dostop do svojih računov, se računi iskalcev zaposlitve in delodajalcev, ustvarjeni za določen dogodek v okviru Dneva zaposlovanja, samodejno izbrišejo v 12 tednih po dogodku. Izbrisani življenjepisi ali druge informacije se ne arhivirajo. 

6. Kako zaščitimo in varujemo vaše osebne podatke?

V skladu z določbami člena 6, člena 44(1) in uvodno izjavo 45 Uredbe (EU) 2019/1149[2], ki določajo da „organ za delo upravlja Evropski urad za usklajevanje mreže EURES“, je bil Evropski urad za usklajevanje mreže EURES (ECO) evropske mreže služb za zaposlovanje (EURES) prenesen na Evropski organ za delo. Vendar bo Komisija v skladu s členom 6 Uredbe 2019/1149 še naprej skrbela za delovanje in razvoj informacijske infrastrukture portala EURES ter z njim povezanih informacijskih storitev, razen platforme Evropski dnevi zaposlovanja, ki jo upravlja organ za delo. Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska sporočila, dokumenti, podatkovne zbirke, naloženi svežnji podatkov itd.) se shranijo v podatkovni zbirki na varnem strežniku, nameščenem v Evropskem gospodarskem prostoru, ki se upravlja v imenu organa, dostop do teh podatkov pa je zaščiten z mehanizmom avtentikacije. Dostop do storitve je na voljo prek spletnih strežnikov, ki so nameščeni v podatkovnem centru, kjer gostuje aplikacija.

Vsa dejanja obdelave se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Razvoj, podpora in delovanje sistema se lahko prenesejo na zunanja podjetja ali organizacije, ki delujejo kot „obdelovalec podatkov“ v imenu organa. Obveznosti takih obdelovalcev urejajo pogodbe, v katerih so opredeljeni pogoji izvajanja storitve in ki vključujejo tudi določbe o varstvu osebnih podatkov, v katerih so navedene njihove odgovornosti v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Da bi Komisija zaščitila vaše osebne podatke, je uvedla več tehničnih in organizacijskih ukrepov. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, njihovega spreminjanja ali nepooblaščenega dostopa do njih ob upoštevanju tveganja, ki ga pomenita obdelava in vrsta osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega dejanja obdelave.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se lahko razkrijejo?

Podatki iz življenjepisov iskalcev zaposlitve se lahko prikažejo samo tistim delodajalcem, ki jih je v imenu upravljavca registriral in preveril skrbnik spletnega mesta. Če te organizacije informacije, pridobljene iz življenjepisov, znova obdelajo, jih morajo obdelati v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

Storitev je popolnoma brezplačna in se ne sme uporabljati za nobeno obliko komercialnega oglaševanja ali pošiljanja sporočil v druge namene, ki niso navedeni zgoraj v točki 2.

Informacije o registriranih iskalcih zaposlitve ali delodajalcih ne bodo razkrite nikomur zunaj mreže EURES.

Iskalec zaposlitve s sprejetjem te izjave o varstvu podatkov tudi soglaša, da se podatki posredujejo državam članicam EGP in Švici, ki so mreži EURES pridružene v skladu z Uredbo (EU) 2016/589 ter sporazumom med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami in Švicarsko konfederacijo.

Shranjeni podatki se ne bodo uporabljali za pošiljanje nobenih informacij registriranim uporabnikom, razen če so ti za to dali izrecno soglasje. Izjema so obvestila, ki se nanašajo neposredno na storitev, njeno dostopnost in razvoj, kot so ankete in podobne dejavnosti, namenjene ocenjevanju.

Življenjepis zadevnega iskalca zaposlitve si lahko ogledajo samo registrirani in potrjeni delodajalci, za katere je iskalec zaposlitve izrecno navedel, da se zanima zanje tako, da je označil zanimanje za eno ali več prostih delovnih mest tega delodajalca ali da je delodajalcu prek klepetalnice posredoval svojo registracijsko oznako.

Spletno mesto uporablja tehnologijo piškotkov v skladu z veljavno evropsko zakonodajo. Piškotek je delček informacij, ki ga pošlje spletno mesto in ga brskalnik vašega računalnika shrani na vaš trdi disk. Ob vsakem obisku spletnega mesta dobite obvestilo, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Namen tega je spletnemu mestu omogočiti, da si za določen čas zapomni vaše nastavitve (kot so uporabniško ime, jezik itd.). Piškotki se lahko uporabljajo tudi za ustvarjanje anonimizirane statistike o izkušnji z brskanjem po naših spletnih mestih.

Spletna mesta večinoma uporabljajo „lastne piškotke“. To so piškotki, ki jih nastavi in nadzoruje stran europeanjobdays.eu in ne zunanja organizacija.

Piškotki tretjih oseb: nekatere od naših strani prikazujejo vsebino zunanjih ponudnikov, npr. YouTube. Za ogled te vsebine tretjih oseb morate najprej sprejeti njihove posebne pogoje. To vključuje njihove politike piškotkov, nad katerimi nimamo nadzora. Za prakse varovanja zasebnosti ponudnikov te vsebine nismo odgovorni, prav tako ne ne moremo jamčiti za varnost vaših osebnih podatkov, ki se tam zbirajo, uporabljajo ali delijo. Vašo izbiro si bo zapomnil in jo shranil piškotek, ki ga upravlja europeanjobdays.eu, dokler ne izbrišete piškotkov, ki jih shranjuje vaš brskalnik.

 

8. Katere so vaše pravice in kako jih lahko uveljavljate?

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725, posebne pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka ali izbrisa in pravico do omejitve njihove obdelave. Kjer je to ustrezno, imate tudi pravico do ugovora obdelavi ali pravico do prenosljivosti podatkov.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na upravljavca podatkov ali v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihove kontaktne podatke lahko najdete pod točko 9.Kontaktni podatki.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več posebnih dejanj obdelave, v svojem zahtevku predložite njihov opis (tj. njihovo povezavo do registra, kot je pojasnjeno v točki 10. Kje so na voljo podrobnejše informacije?).

Kako lahko preverite, spremenite ali izbrišete svoje podatke?

Ko je uporabniški račun ustvarjen, lahko uporabniki kadar koli spremenijo svoje podatke. Vse, kar morajo storiti, je, da se na portalu prijavijo s svojim osebnim uporabniškim računom, zaščitenim z geslom, in svoj življenjepis spremenijo ali posodobijo. Uporabniki lahko kadar koli prekličejo registracijo ter s tem izbrišejo svoj račun in vse povezane zabeležene informacije, vključno z življenjepisi, tako da račun izbrišejo neposredno v uporabniškem profilu ali pošljejo e-pošto na helpdesk@europeanjobdays.eu.

Če spletno mesto začasno ni na voljo, se lahko uporabniki obrnejo na upravljavca (glej kontaktne podatke spodaj) in zahtevajo, naj se računi izbrišejo ali naredijo nevidni.

Uporabniki imajo pravico, da pridobijo kopijo svojih osebnih podatkov, shranjenih na spletnem mestu Evropski dnevi zaposlovanja, tako da pošljejo elektronsko sporočilo na naslov helpdesk@europeanjobdays.eu.

Iskalci zaposlitve

Iskalci zaposlitve so odgovorni za kakovost svojih podatkov. Do njih lahko kadar koli dostopijo/jih spremenijo/izbrišejo. Nadaljnje podrobnosti so navedene v drugih točkah te izjave o varstvu podatkov.

Delodajalci in njihovo osebje

Delodajalci in njihovo osebje so kot obdelovalci življenjepisov iskalcev zaposlitve odgovorni na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725 v skladu s to izjavo o varovanju zasebnosti. Nadaljnjo obdelavo zunaj ozkega področja uporabe sistema ureja Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Primer take obdelave podatkov je ocena znanj in spretnosti ter ustreznosti iskalcev zaposlitve za določeno prosto delovno mesto, ki se izvede neodvisno od pogojev iskanja, ki jih zagotavlja sistem. To ni vključeno v posebne funkcije spletnega mesta Evropski dnevi zaposlovanja in zato ne spada v okvir nadzora Evropskega organa za delo.

9. Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov

Spletno mesto Evropski dnevi zaposlovanja upravlja Evropski koordinacijski urad za EURES, ustanovljen v okviru Evropskega organa za delo – Enote za izmenjavo informacij in portal EURES, ki se v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 šteje kot „upravljavec“ v funkciji organa, pristojnega za razvoj, podporo in delovanje spletnega mesta Evropski dnevi zaposlovanja ter za tehnične in organizacijske ukrepe, vzpostavljene za zagotavljanje ustrezne varnosti osebnih podatkov in zlasti potrebne zaupnosti in celovitosti.

Za morebitna vprašanja, pritožbe ali druge zahtevke v zvezi s storitvijo in obdelavo osebnih podatkov se obrnite na upravljavca podatkov na elektronskem naslovu: data-protection@ela.europa.eu.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropskem organu za delo 

Z uradno osebo za varstvo podatkov pri Evropskem organu za delo je mogoče vzpostaviti stik na naslovu data-protection@ela.europa.eu.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

Če menite, da so bile v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 kršene vaše pravice zaradi obdelave vaših osebnih podatkov s strani upravljavca podatkov, se lahko kadar koli obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (tj. vložite pritožbo pri njem), ki je dosegljiv na naslovu (edps@edps.europa.eu).

Za več informacij glejte: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

 

10. Kje so na voljo podrobnejše informacije?

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropskem organu za delo objavlja register vseh dejanj obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja organ za delo in so dokumentirana ter o katerih je obveščena. Register je dostopen na naslednji povezavi: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

B) Posebni pogoji za uporabo storitev portala EURES

Storitev spletnih življenjepisov

1. Posamezniki s sprejetjem teh pogojev soglašajo, da bodo spletno mesto uporabljali samo za obveščanje delodajalcev in kadrovikov, kot so Euresovi svetovalci, da so na voljo kot iskalci zaposlitve.

 

2. Delodajalci s sprejetjem teh pogojev soglašajo, da bodo spletno mesto uporabljali samo za vzpostavljanje stikov z iskalci zaposlitve, da bi jim ponudili zaposlitev ali delovno nalogo v svojem podjetju ali podjetju, ki ga zastopajo. Vsaka ponudba za zaposlitev mora biti v skladu z željami, ki jih je iskalec zaposlitve izrazil v svojem profilu.

Delodajalci iskalcem zaposlitve za dostop do informacij o prostih delovnih mestih ne smejo zaračunati uporabnine ali zahtevati katere koli druge oblike plačila.

3. Evropski organ za delo si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila izbriše vse vnesene informacije, ki jih je mogoče šteti za nezakonite, neetične ali kakor koli drugače neprimerne. Prav tako je mogoče vsakemu uporabniku, ki uporablja spletno mesto na način, ki ni v skladu z namenom storitve, zapreti račun in izbrisati vse podatke. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za izgubo ali škodo, ki lahko nastane zaradi takega ukrepa.

 

1 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001)

2 Uredba (EU) 2019/1149 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ustanovitvi Evropskega organa za delo, spremembi uredb (ES) št. 883/2004, (EU) št. 492/2011 in (EU) 2016/589 ter razveljavitvi Odločbe (EU) 2016/344 (Besedilo velja za EGP in Švico), UL L 186, 11.7.2019, str. 21–56.

3 Sporazum o prostem pretoku oseb, zračnem in kopenskem prevozu, javnih naročilih, znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, medsebojnem priznavanju v zvezi z ugotavljanjem skladnosti in trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002).

Loading...