Skip to content Skip to menu Skip to footer
General information

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un tās EURES konsultanti.


EURES is a network of European employment services, members and partners whose main task is to support workers and employers who want to take advantage of European labor mobility.

In Latvia, the EURES network is represented by the State Employment Agency and its EURES Advisers.

www.nva.gov.lv/eures

EURES konsultanti

 

Hot jobs

 

Lai apskatītu visas pasākuma vakances ejiet uz sadaļu "Browse event jobs".

To see all registeresd vacancies for the event go to the section "Browse event jobs".

Event participation(s)

Berries covered with dew drops
Minione
04 Kwiecień 2024
Supporting Lithuanian jobseekers to work abroad
Uczestnictwo: On-line
image
Minione
18 Październik 2023
Uczestnictwo: On-line
Minione
30 Listopad 2022
Uczestnictwo: On-line
Minione
01 Grudzień 2021
Uczestnictwo: On-line
Minione
Uczestnictwo: On-line
Minione
11 luty 2021
Uczestnictwo: On-line
Minione
28 Październik 2020
Uczestnictwo: On-line
Minione
04 Grudzień 2019
Uczestnictwo: Online & Onsite
Minione
26 Wrzesień 2019
Uczestnictwo: On-line