Skip to content Skip to menu Skip to footer
General information

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un tās EURES konsultanti.


EURES is a network of European employment services, members and partners whose main task is to support workers and employers who want to take advantage of European labor mobility.

In Latvia, the EURES network is represented by the State Employment Agency and its EURES Advisers.

www.nva.gov.lv/eures

EURES konsultanti

 

Hot jobs

 

Lai apskatītu visas pasākuma vakances ejiet uz sadaļu "Browse event jobs".

To see all registeresd vacancies for the event go to the section "Browse event jobs".

Event participation(s)

Berries covered with dew drops
à passé
04 avril 2024
Supporting Lithuanian jobseekers to work abroad
Participation: En ligne
image
à passé
18 octobre 2023
Participation: En ligne
à passé
30 novembre 2022
Participation: En ligne
à passé
01 décembre 2021
Participation: En ligne
à passé
Participation: En ligne
à passé
11 février 2021
Participation: En ligne
à passé
28 octobre 2020
Participation: En ligne
à passé
04 décembre 2019
Participation: Online & Onsite
à passé
26 septembre 2019
Participation: En ligne