Skip to content Skip to menu Skip to footer
General information

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un tās EURES konsultanti.


EURES is a network of European employment services, members and partners whose main task is to support workers and employers who want to take advantage of European labor mobility.

In Latvia, the EURES network is represented by the State Employment Agency and its EURES Advisers.

www.nva.gov.lv/eures

EURES konsultanti

 

Hot jobs

 

Lai apskatītu visas pasākuma vakances ejiet uz sadaļu "Browse event jobs".

To see all registeresd vacancies for the event go to the section "Browse event jobs".

Event participation(s)

Berries covered with dew drops
Anterior
04 Abril 2024
Supporting Lithuanian jobseekers to work abroad
Participação: Em linha
image
Anterior
18 Outubro 2023
Participação: Em linha
Anterior
30 Novembro 2022
Participação: Em linha
Anterior
01 Dezembro 2021
Participação: Em linha
Anterior
Participação: Em linha
Anterior
11 Fevereiro 2021
Participação: Em linha
Anterior
28 Outubro 2020
Participação: Em linha
Anterior
Participação: Online & Onsite
Anterior
Participação: Em linha