Skip to content Skip to menu Skip to footer
General information

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un tās EURES konsultanti.


EURES is a network of European employment services, members and partners whose main task is to support workers and employers who want to take advantage of European labor mobility.

In Latvia, the EURES network is represented by the State Employment Agency and its EURES Advisers.

www.nva.gov.lv/eures

EURES konsultanti

 

Hot jobs

 

Lai apskatītu visas pasākuma vakances ejiet uz sadaļu "Browse event jobs".

To see all registeresd vacancies for the event go to the section "Browse event jobs".

Event participation(s)

04 April 2024
Supporting Lithuanian jobseekers to work abroad
Participating: Онлайн
18 October 2023
Participating: Онлайн
30 November 2022
Participating: Онлайн
01 December 2021
Participating: Онлайн
Participating: Онлайн
11 February 2021
Participating: Онлайн
28 October 2020
Participating: Онлайн
Participating: Online & Onsite
26 September 2019
Participating: Онлайн