Skip to content Skip to menu Skip to footer
General information

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un tās EURES konsultanti.


EURES is a network of European employment services, members and partners whose main task is to support workers and employers who want to take advantage of European labor mobility.

In Latvia, the EURES network is represented by the State Employment Agency and its EURES Advisers.

www.nva.gov.lv/eures

EURES konsultanti

 

Hot jobs

 

Lai apskatītu visas pasākuma vakances ejiet uz sadaļu "Browse event jobs".

To see all registeresd vacancies for the event go to the section "Browse event jobs".

Event participation(s)

04 Abril 2024
Supporting Lithuanian jobseekers to work abroad
Participating: En línea
18 Octubre 2023
Participating: En línea
30 Noviembre 2022
Participating: En línea
01 Diciembre 2021
Participating: En línea
Participating: En línea
11 Febrero 2021
Participating: En línea
28 Octubre 2020
Participating: En línea
04 Diciembre 2019
Participating: Online & Onsite
26 Septiembre 2019
Participating: En línea