Skip to content Skip to menu Skip to footer
General information

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un tās EURES konsultanti.


EURES is a network of European employment services, members and partners whose main task is to support workers and employers who want to take advantage of European labor mobility.

In Latvia, the EURES network is represented by the State Employment Agency and its EURES Advisers.

www.nva.gov.lv/eures

EURES konsultanti

 

Hot jobs

 

Lai apskatītu visas pasākuma vakances ejiet uz sadaļu "Browse event jobs".

To see all registeresd vacancies for the event go to the section "Browse event jobs".

Event participation(s)

Berries covered with dew drops
Passato
04 Aprile 2024
Supporting Lithuanian jobseekers to work abroad
Partecipazione: Online
image
Passato
18 Ottobre 2023
Partecipazione: Online
Passato
30 Novembre 2022
Partecipazione: Online
Passato
01 Dicembre 2021
Partecipazione: Online
Passato
25 Maggio 2021
Partecipazione: Online
Passato
11 Febbraio 2021
Partecipazione: Online
Passato
28 Ottobre 2020
Partecipazione: Online
Passato
Partecipazione: Online & Onsite
Passato
26 Settembre 2019
Partecipazione: Online