Skip to content Skip to menu Skip to footer
General information

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un tās EURES konsultanti.


EURES is a network of European employment services, members and partners whose main task is to support workers and employers who want to take advantage of European labor mobility.

In Latvia, the EURES network is represented by the State Employment Agency and its EURES Advisers.

www.nva.gov.lv/eures

EURES konsultanti

 

Hot jobs

 

Lai apskatītu visas pasākuma vakances ejiet uz sadaļu "Browse event jobs".

To see all registeresd vacancies for the event go to the section "Browse event jobs".

Event participation(s)

Berries covered with dew drops
Pretekli
04 April 2024
Supporting Lithuanian jobseekers to work abroad
Udeležba: Spletna
image
Pretekli
18 Oktober 2023
Udeležba: Spletna
Pretekli
30 November 2022
Udeležba: Spletna
Pretekli
01 December 2021
Udeležba: Spletna
Pretekli
Udeležba: Spletna
Pretekli
11 Februar 2021
Udeležba: Spletna
Pretekli
28 Oktober 2020
Udeležba: Spletna
Pretekli
Udeležba: Online & Onsite
Pretekli
26 September 2019
Udeležba: Spletna