Skip to content Skip to menu Skip to footer
General information

EURES ir Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu, dalībnieku un partneru tīkls, kura galvenais uzdevums ir sniegt atbalstu tiem darba ņēmējiem un darba devējiem, kuri vēlas izmantot Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas.

Latvijā EURES tīklu pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūra un tās EURES konsultanti.


EURES is a network of European employment services, members and partners whose main task is to support workers and employers who want to take advantage of European labor mobility.

In Latvia, the EURES network is represented by the State Employment Agency and its EURES Advisers.

www.nva.gov.lv/eures

EURES konsultanti

 

Hot jobs

 

Lai apskatītu visas pasākuma vakances ejiet uz sadaļu "Browse event jobs".

To see all registeresd vacancies for the event go to the section "Browse event jobs".

Event participation(s)

Berries covered with dew drops
Voorbij
04 april 2024
Supporting Lithuanian jobseekers to work abroad
Deelnemen: Online
image
Voorbij
18 oktober 2023
Deelnemen: Online
Voorbij
30 november 2022
Deelnemen: Online
Voorbij
01 december 2021
Deelnemen: Online
Voorbij
Deelnemen: Online
Voorbij
11 februari 2021
Deelnemen: Online
Voorbij
28 oktober 2020
Deelnemen: Online
Voorbij
Deelnemen: Online & Onsite
Voorbij
26 september 2019
Deelnemen: Online