Európai Online Foglalkoztatási Napok (EOJD) – Adatvédelmi nyilatkozat és Felhasználási feltételek

Az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat.

Adatkezelési műveletek: EURES

Adatkezelő: Európai Munkaügyi Hatóság – Tájékoztatási és EURES Osztály

Hivatkozási link : https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

Tartalomjegyzék

A) Az Európai Foglalkoztatási Napok (EJD) platformra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

B) Az EJD-weboldal igénybevételére vonatkozó különleges feltételek

 

A) Az Európai Foglalkoztatási Napok platformra vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

Az EJD-weboldal személyes adatokat kezel. Az Európai Munkaügyi Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) elkötelezetten védelmezi és tiszteletben tartja a felhasználók személyes adatait és magánéletét. A Hatóság a személyes adatoknak az európai uniós intézmények és szervek által történő kezelésére alkalmazandó (EU) 2018/1725 rendelettel[1] összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat. Az Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatok az említett rendelet 15–16. cikkében foglaltak szerint vannak megadva. Az (EU) 2016/679 rendelet (az általános adatvédelmi rendelet) alkalmazandó az uniós intézményeken és szerveken kívüli szervezetek által végzett minden adatfeldolgozásra.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az egyének jogait saját személyes adataikkal kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez a felhasználók a jogaik érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhatnak, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük a személyes adatokat?

Az EJD-weboldal célja olyan e-szolgáltatások biztosítása, amelyek lehetővé teszik a külföldi álláslehetőség iránt érdeklődő álláskeresők számára, hogy kapcsolatba lépjenek a más országokból származó jelöltek iránt érdeklődő munkaadókkal.

Az EJD-weboldal egy virtuális (online) és helyszíni állásbörzéket lehetővé tévő platform, amelyen a munkaadók közzétehetik vállalati profiljukat és aktuálisan kínált munkalehetőségeiket. Az álláskeresők jelezhetik érdeklődésüket konkrét állásajánlatokra úgy, hogy felhasználói profiljukat és önéletrajzukat láthatóvá teszik a kiválasztott munkaadók számára. A virtuális eseményeken bemutatott prezentációk közvetíthetők az interneten, és az álláskeresők, a munkaadók, valamint az EURES-személyzet élő csevegés útján kommunikálhatnak egymással. A csevegés során benyújtott adatok feldolgozásával és védelmével kapcsolatos konkrét információk a csevegési funkciókhoz kapcsolódnak.

A Foglalkoztatási Nap valamely eseményére regisztráló álláskeresők és munkaadók felhasználói fiókot kapnak az EJD weboldalán az adott eseményhez. Az álláskeresők feltölthetik személyes profiljukat és önéletrajzukat az EJD weboldalára, vagy kérhetik, hogy az EURES-portálon már közzétett önéletrajz elérhető legyen az EJD weboldaláról.

Az EJD weboldalán regisztrált munkaadók csak azokra az álláskeresőkre vonatkozó önéletrajzokat és egyéb adatokat láthatják, akik jelezték érdeklődésüket az adott munkaadó iránt.

A személyes adatokat nem használjuk fel sem automatizált döntéshozatalra, sem profilalkotásra.

3. Mi a jogi háttere a személyes adatok gyűjtésének és kezelésének?

Személyes adatait azért kezeljük, mert:

  • az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges, és
  • Ön mint érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő kezeléséhez.

Ez összhangban áll a 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 rendelettel, különösen az 5. cikk (1) bekezdésével.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk, és milyen technikai eszközöket használunk?

Álláskeresők

Az álláskeresői fiók létrehozásával kapcsolatos személyes adatok azokra az adatokra korlátozódnak, amelyek egy adott személy azonosításához szükségesek. A név, első nyelv és az e-mail-cím megadása kötelező kapcsolattartási célokra. A következő, egyéb adatokat statisztikai célból kérik: nem; állampolgárság; lakóhely szerinti ország; korosztály; iskolai végzettség; foglalkozási viszony. Ezek az adatok célzott információk küldésére is használhatók.

Az önéletrajz létrehozásakor és közzétételekor tároljuk a felhasználó által az önéletrajzban feltüntetett összes információt, valamint a fiók létrehozása érdekében már megadott személyes adatokat.

Munkaadók

Az Európai Gazdasági Térségben vagy Svájcban jogszerűen nyilvántartásba vett olyan vállalat vagy vállalkozás, amely megfelel az adott eseményen való részvételre megállapított kritériumoknak, regisztrálhat és részt vehet az Európai Foglalkoztatási Napon az esemény szervezőjének jóváhagyásával. A vállalat képviselőjét felkérik a vállalat nevének, címének, méretének, tevékenységi ágazatának, valamint a fő kapcsolattartó személy nevének, tisztségének, telefonszámának és e-mail-címének megadására.

5. Mennyi ideig őrizzük meg személyes adatait?

Az álláskeresők és munkaadók a Foglalkoztatási Nap konkrét eseményére létrehozott fiókjai az esemény után 12 héttel automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha a felhasználók úgy döntenek, hogy hosszabb ideig fenntartják a fiókjukhoz való hozzáférést. A törölt önéletrajzokat és egyéb információkat nem archiválják.

6. Hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét?

Az (EU) 2019/1149 rendelet[2] 6. cikkében, 44. cikkének (1) bekezdésében, valamint (45) preambulumbekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban, amelyek meghatározzák, hogy „a Hatóság irányítja az EURES [...] európai koordinációs irodáját”, a foglalkoztatási szolgáltatások európai hálózata (EURES) EURES európai koordinációs irodáját (ECO) az Európai Munkaügyi Hatósághoz helyezték át. Mindazonáltal az (EU) 2019/1149 rendelet 6. cikke szerint továbbra is a Bizottság látja el az EURES-portál IT-infrastruktúrája és a kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetését és fejlesztését, kivéve az Európai Online Foglalkoztatási Napok (EOJD) platformot, amelyet az ECO üzemeltet. Valamennyi elektronikus formátumú személyes adat (e-mailek, dokumentumok, adatbázisok, feltöltött adatfájlok stb.) tárolása egy, az Európai Gazdasági Térségben található, a Hatóság nevében kezelt biztonságos szerver adatbázisában történik, és az adatokhoz való hozzáférést hitelesítési mechanizmus védi. A szolgáltatáshoz való hozzáférés az adatközpontban található webszervereken keresztül lehetséges, ahol az alkalmazást hosztolják.

Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

A rendszer fejlesztésével, támogatásával és működtetésével külső vállalat vagy szervezet is megbízható, amely ebben az esetben a Hatóság nevében „feldolgozóként” jár el. Ezen adatfeldolgozókat a szolgáltatás feltételeit – így a személyes adatok védelmére vonatkozó záradékot – meghatározó szerződések kötik, amelyekben rögzítik az adatfeldolgozó (EU) 2018/1725 rendelet szerinti felelősségi köreit is.

A felhasználók személyes adatainak védelme érdekében a Hatóság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

7. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kaphat betekintést azokba?

Az álláskeresők önéletrajzaira vonatkozó információk megjelenítési célokra hozzáférhetővé válnak azon munkaadók számára, akiket az adatkezelő nevében eljáró rendszergazda regisztrált és ellenőrzött. Ha ezek a szervezetek újra feldolgozzák a kapott önéletrajzi adatokat, akkor ennek a feldolgozásnak meg kell felelnie az (EU) 2018/1725 rendeletnek és az általános adatvédelmi rendeletnek ((EU) 2016/679 rendelet).

A szolgáltatás teljesen ingyenes, és nem használható semmilyen, a 2. pontban felsoroltakon kívüli célból történő kereskedelmi reklámozásra vagy üzenetküldésre.

A regisztrált álláskeresők és munkaadók adatait az EURES-hálózaton kívüli harmadik félnek nem adjuk ki.

Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával az álláskereső ahhoz is hozzájárul, hogy az adatokat továbbítsák az EGT-államoknak és Svájcnak, amelyek az EURES-hálózat társult partnerei az (EU) 2016/589 rendeletnek, valamint az Európai Közösség és annak tagállamai és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásnakᵌ megfelelően.

A tárolt adatok alapján semmilyen információt nem küldünk a regisztrált felhasználóknak, hacsak ahhoz kifejezetten hozzá nem járulnak. Kivételt képeznek ez alól a közvetlenül a szolgáltatáshoz, annak elérhetőségéhez és fejlesztéséhez kapcsolódó üzenetek, valamint az értékelési célból végzett felmérések.

Csak olyan regisztrált és elfogadott munkaadók tekinthetik meg az álláskeresők önéletrajzát, akik iránt az álláskeresők kifejezetten jelezték érdeklődésüket a munkaadó egy vagy több betöltendő álláshelye iránti érdeklődés megjelölésével vagy az álláskeresők regisztrációs kódjának csevegőeszközön keresztüli biztosításával a munkaadó számára.

A weboldal sütiket használ az alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban. A süti egy weboldal által küldött rövid információ, amelyet a számítógépe böngészője az Ön merevlemezére lement. Minden alkalommal, amikor meglátogatja a weboldalt, Ön választhat, hogy elfogadja vagy visszautasítja a sütiket. A cél az, hogy a weboldal képes legyen emlékezni az Ön preferenciáira (például: felhasználónév, nyelv stb.) egy adott időszakra vonatkozóan. A sütik emellett a weboldalaink böngészési élményével kapcsolatos anonimizált statisztikák készítésére is használhatók.

A weboldalak főként úgynevezett „elsődleges sütiket” használnak. Ezek olyan sütik, amelyeket az europeanjobdays.eu weboldal állít be és kezel, nem egy külső szervezet.

Harmadik féltől származó sütik: Egyes weboldalainkon külső szolgáltatóktól (pl. YouTube) származó tartalmak is megjelennek. Ezen harmadik felektől származó tartalmak megtekintéséhez először el kell fogadnia az azokra vonatkozó, speciális felhasználási feltételeket. Ezek magukban foglalják az adott fél sütikre vonatkozó szabályzatát, amely fölött nincs fennhatóságunk. Nem vállalunk felelősséget az ilyen típusú tartalmak szolgáltatóinak adatvédelmi gyakorlataiért, és nem tudjuk garantálni az általuk Önre vonatkozóan gyűjtött, felhasznált vagy megosztott bármilyen személyes adat biztonságát. Az Ön döntését az europeanjobdays.eu által kezelt süti megjegyzi és elmenti mindaddig, amíg Ön nem törli a böngészője által tárolt sütiket.

 

8. Milyen jogok illetik meg a felhasználót, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett felhasználót konkrét jogok illetik meg az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint, így kifejezetten joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, azokat helyesbíttesse vagy töröltesse, valamint ahhoz, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését. Adott esetben arra is jogosult, hogy kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a 9. Elérhetőségi adatok pont tartalmazza.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) leírását (például hivatkozási linkjét, amint azt a 10. Hol lehet részletesebben tájékozódni? pont részletezi).

Hogyan lehet a megadott információkat ellenőrizni, módosítani, illetve törölni?

A felhasználói fiók létrehozását követően a felhasználók bármikor módosíthatják adataikat. Ehhez elég, ha a jelszóvédett személyes fiókjukon keresztül bejelentkeznek a portálra, majd módosítják vagy frissítik önéletrajzukat. A felhasználók bármikor törölhetik regisztrációjukat és ezáltal fiókjukat és minden kapcsolódó, nyilvántartásba vett információt – az önéletrajzokat is ideértve – úgy, hogy közvetlenül a felhasználói profiljukban vagy a helpdesk@europeanjobdays.eu címre küldött emailben törlik a fiókjukat.

Ha a weboldal átmenetileg nem elérhető, a felhasználók kapcsolatba léphetnek az adatkezelővel (elérhetőségét lásd alább), és kérhetik fiókjuk törlését vagy elrejtését.

A felhasználók jogosultak arra, hogy az EJD-weboldalon tárolt személyes adataikról másolatot szerezzenek úgy, hogy e-mailt küldenek a helpdesk@europeanjobdays.eu.

Álláskeresők

Személyes adatainak minőségéért minden esetben az álláskereső felel. Az álláskeresők bármikor hozzáférhetnek az adataikhoz, módosíthatják és törölhetik azokat. Ezzel kapcsolatban további részletek az Adatvédelmi nyilatkozat egyéb pontjaiban találhatók.

A munkaadók és alkalmazottaik

Az (EU) 2018/1725 rendelet szerint a munkaadók és alkalmazottaik feldolgozóként felelősek az álláskeresők önéletrajzaiért a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban. A rendszer szigorú hatályán kívül eső további feldolgozást az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) szabályozza. Ilyen feldolgozásnak tekinthető például, ha az álláskereső készségeit és alkalmasságát egy adott állásajánlat szempontjából értékelik, és ezt a rendszer által biztosított keresési feltételektől függetlenül hajtják végre. Az ilyen tevékenységek nem tartoznak az EJD-weboldal kifejezett funkciói közé és kívül esnek az Európai Munkaügyi Hatóság ellenőrzési és felelősségi körén.

9. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelő

Az Európai Munkaügyi Hatóság Tájékoztatási és EURES Osztályán belül létrehozott, az EURES-hálózat tagjaként működő Európai Koordinációs Iroda az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti „adatkezelő”, mivel ez a szerv felel az EJD-weboldal fejlesztéséért, támogatásáért és működtetéséért, valamint a személyes adatok biztonságát és különösen azok bizalmas jellegét és sértetlenségét biztosító technikai és szervezeti intézkedésekért.

A szolgáltatással és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdések, panaszok vagy egyéb kérések esetén, kérjük, keresse fel az adatkezelőt a következő e-mail-címen: data-protection@ela.europa.eu

A Hatóság adatvédelmi tisztviselője

Az Európai Munkaügyi Hatóság adatvédelmi tisztviselője a következő címen érhető el: data-protection@ela.europa.eu

Az Európai adatvédelmi biztos (EDPS)

Joga van bármikor az európai adatvédelmi biztoshoz (edps@edps.europa.eu) fordulni (például panaszt benyújtani), ha úgy véli, hogy személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése következtében sérültek az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogai.

További információk: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints.

 

10. Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Hivatal adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Hivatalnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://www.ela.europa.eu/en/eures-data-protection-register

 

B) Az EURES-portál szolgáltatásai használatára vonatkozó felhasználási feltételek

„Online önéletrajz” szolgáltatás

1. E feltételek elfogadásával a magánszemélyek elfogadják, hogy a weboldalt kizárólag annak bejelentésére használják, hogy álláskeresőként rendelkezésre állnak a munkaadók és a munkaerő-felvételi szakemberek, mint például EURES-alkalmazottak számára.

 

2. E feltételek elfogadásával a munkaadók elfogadják, hogy a weboldalt kizárólag arra használják, hogy felvegyék a kapcsolatot az álláskeresőkkel, és a munkaadó saját vállalkozásánál vagy az általa képviselt vállalkozásnál munkát vagy megbízást kínáljanak fel számukra. A felkínált állásajánlatoknak összhangban kell állniuk az álláskereső profilján megfogalmazott elvárásokkal.

A munkaadók semmilyen díjat nem kérhetnek az álláskeresőktől és semmilyen formában nem kötelezhetik fizetésre őket a megpályázható állásokkal kapcsolatos információ biztosításáért.

3. A Hatóság fenntartja a jogot arra, hogy figyelmeztetés nélkül töröljön minden olyan beírt adatot, amely jogellenesnek, etikátlannak vagy bármilyen más módon helytelennek tekinthető. Hasonlóképpen, minden olyan felhasználó fiókját lezárhatja és az összes adatot törölheti, aki az EURES-portált nem a szolgáltatás céljával összhangban álló módon használja. A Hatóság nem vállal felelősséget az ilyen tevékenységből eredő veszteségekért vagy károkért.

 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (és a 45/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről).

2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1149 rendelete (2019. június 20.) az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, a 883/2004/EK, a 492/2011/EU és az (EU) 2016/589 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/344 határozat hatályon kívül helyezéséről (EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg) HL L 186., 2019.7.11., 21–56. o.

3 Megállapodás a személyek szabad mozgásáról, a légi közlekedésről, a közúti és vasúti személy- és áruszállításról, a közbeszerzés bizonyos vonatkozásairól, a tudományos és technológiai együttműködésről, a megfelelőségértékelés kölcsönös elismeréséről, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelméről, Hivatalos Lap L 114., 2002.4.30.