Skip to content Skip to menu Skip to footer

County council of Norrbotten is the largest employer in Norrbotten county with approximately 6 500 employees. We conduct health care, dentistry, regional development and culture. In this way, we create the conditions for a good living environment here in Norrbotten.

Norrbotten is almost a quarter of Sweden’s surface area and the biggest county in the country. Mountains, pine forest, lakes, this is where you find the arctic lights and the people, 250 000 people live here. This makes Norrbotten the most sparsely populated region in the entire European union. Despite this there is proximity here, not least to health care. The long distances combined with an aging population plays tough demand on sustainable health care systems. We must be able to reach everyone, everywhere, at any time. This is where challenges becomes opportunities. With a strong technical heritage Norrbotten is involved with development in digital solutions. Solutions that create new forms of health and social care that enable active and healthy lives.

 

Region Norrbotten är den största arbetsgivaren i Norrbotten med cirka 6 500 anställda. Vi bedriver hälsovård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en bra boendemiljö här i Norrbotten.

Norrbotten är nästan en fjärdedel av Sveriges yta och den största Regionen i landet. En region med stora vidder, berg, tallskogar och sjöar. Det är här du finner det arktiska ljuset och människorna. Ungefär 250 000 människor lever här. Det gör Norrbotten till den mest glesbefolkade regionen inom EU. Trots det finns det närhet här, inte minst till hälso- och sjukvård. De långa avstånden kombinerat med en åldrande befolkning ställer hårda krav på ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Vi måste kunna nå alla överallt, hela tiden. Det är här utmaningar blir möjligheter. Med ett starkt teknologiskt arv driver Norrbotten utvecklingen av digitala lösningar. Lösningar för en ny form av hälso- och sjukvård som möjliggör ett aktivt och hälsosamt liv.

Event participation(s)

24 October 2024
Fast track to your future!
Participating: Online
09 November 2023
Fast track to your future!
Participating: Online
27 October 2022
Participating: Online
24 February 2022
Participating: Online
21 October 2021
Participating: Online