Skip to content Skip to menu Skip to footer

The core of the Strategy for the Health Institute - 3 key tools:

  • Mission - Investment for Development - Public Health and Environmental Health Development.
  • Values - Development . Professionalism. Intelligence.
  • Vision - Health Institute develops as innovative investor for  Public Health and Environmental Health.

Hot jobs

BRĪVPRĀTĪGAIS

MĒS VEIDOJAM ŠĀDAS DARBA VIETAS: 

  • PROJEKTU VADĪTĀJS

  • LIETVEDIS

  • BIROJA ADMINISTRATORS

DARBA DEVĒJS (Nodibinājums "Health Institute") nodarbina DARBINIEKU (BRĪVPRĀTĪGO)  kā fizisku personu bezatlīdzības darbā, neiesaistot darba tiesiskajās attiecībās un Brīvprātīgais savu darbu veic uz brīvprātības principa, par to nesaņemot darba samaksu, bet gūstot konkrētas zinības, prasmes, iemaņas, paplašinot redzesloku un veidojot darba pieredzi, ko drīkst atspoguļot savā Curriculum Vitae.

JUST THREE STEPS TO THE ERASMUS + PROJECT : https://europe.mozello.eu/

TIKAI TRĪS SOĻI LĪDZ ERASMUS+ PROJEKTAM : https://europe.mozello.eu/zb/ 

Dane organizacji
Dane kontaktowe:
  • Correspondence Address: HEALTH INSTITUTE Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701
  • e-mail addressinfo@alnet.lv

Event participation(s)

Minione
01 Grudzień 2021
Uczestnictwo: On-line
Minione
Uczestnictwo: On-line
Minione
28 Październik 2020
Uczestnictwo: On-line