Skip to content Skip to menu Skip to footer

Har du kompetencer inden for ingeniørfaget og måske endda undervisning? Så kan det være dig vi står og har brug for.

Vi er godt i gang med at skabe Danmarks bedste biotekingeniøruddannelse i tæt samspil med Biotekbyen og biotekindustrien i Region Sjælland. Du kan læse mere om vores uddannelse her https://phabsalon.dk/uddannelser/diplomingenioer-i-bioteknologi/ og om Biotekbyen her https://www.biotekbyen.dk/.

Absalons studerende skal mærke deres uddannelse fra første dag. Når de træder ind ad døren, skal de mærke den profession, de er på vej ind i. De skal mærke en særlig uddannelseskultur, hvor fællesskabet med undervisere og andre studerende står stærkt, og endelig skal de mærke en samlet organisation, der sætter studerende først, og som har en stærk og tydelig uddannelsesprofessionalisme.

Som en del af vores uddannelsesløfte arbejder vi målrettet med studiegrupper, problembaseret læring, et nært studiemiljø med tætte relationer, samt personlig og professionel dannelse.

Dine arbejdsopgaver
Som underviser har du forskellige arbejdsopgaver og nogle af dem vil være følgende:

Undervise og vejlede studerende inden for dine fagområder. Du skal selv tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Samtidig skal du være med til løbende at udvikle undervisningen på både grund-, samt efter- og videreuddannelsesniveau. Herudover kan du fx, være praktik- og bachelorprojektvejleder eller deltage i brobygningsaktiviteter rettet mod ungdomsuddannelserne.

Deltage i udviklings- og forskningsprojekter til gavn for ingeniøruddannelsen. Det kunne være inden for fermentering eller sekventering, gerne i samarbejde med relevante virksomheder og institutioner i Region Sjælland.

Dine kolleger
Ingeniøruddannelsen er organisatorisk placeret i Centre for Engineering and Science, som blev etableret i 2017. Vi er derfor stadig i gang med at skabe vores kultur og traditioner både blandt medarbejderne og for de studerende.

Du bliver en del af et center med en centerchef, fire uddannelsesledere, samt indtil videre 35 medarbejdere. Du indgår i biotek-teamet, der sætter holdånd og faglighed højt. Teamet består af 11 adjunkter og lektorer, en laborant, en laborantpraktikant, en brobygningskoordinator og en uddannelsesleder.

Vi brænder for uddannelse og for ingeniørfaget og løser vores opgaver og udfordringer i fællesskab.

Sådan ansøger du
 

 • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område.
 • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder den 1.februar 2023 eller snarest muligt.
 • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte uddannelsesleder Christian Møller Pedersen på 7248 1833, cmpe@pha.dk eller centerchef Conni Simonsen på 7248 2119.
 • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her https://phabsalon.dk/om-absalon/job-i-absalon eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side senest søndag den 10. december 2023.
 • Vi forventer at afholde jobsamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen i uge 50.


Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Alt efter dine kvalifikationer vil du blive ansat som adjunkt eller lektor
På Absalon er adjunkturet på ingeniøruddannelserne en 3-årig uddannelsesstilling. Det understøtter vi gennem Absalons lektorkvalificeringsforløb, som alle nyansatte adjunkter deltager i, og alle får tilknyttet en vejleder.

Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution, hvor vi med vores 13 uddannelser uddanner samfundets professionelle til både erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi er fordelt på i alt syv campus.

Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads.

Vi er 800 medarbejdere, vi har 9.000 studerende på vores grunduddannelser og vi efter- og videreuddanner 3.500 kursister hvert år.
 

Exigences professionnelles

Din profil
Det er vigtigt for os, at de studerende møder undervisere, der er vidende og dygtige både fagligt og didaktisk. Derudover skal du kunne se dig selv i nedenstående:

Motiverende underviser , der er engageret i de studerende og kan relatere din viden til praksis, når du underviser. Du bidrager sammen med dine kolleger til at skabe et aktivt, fagligt og socialt studiemiljø.

Kompetencer til at undervise i statistik og matematik, da det er dine primære fag. Herudover har du muligvis kompetencer inden for automation og procesforståelse.

Lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab om at videreudvikle ingeniøruddannelserne. Det kræver holdånd og lyst til at bidrage konstruktivt til fællesskabet. Du engagerer dig i dine kolleger, og medvirker til at få såvel det faglige som det praktiske til at fungere godt.

Derudover forventer vi os, at du:
 

 • har en relevant uddannelsesbaggrund på kandidatniveau inden for ingeniørfaget
 • kan undervise på både dansk og engelsk.
Informations détaillées relatives à ce poste
Secteur:
Domaine d’enseignement:
Work experience:
Work experience is not required
Compétences linguistiques:
 • Danish
 • Very good
 • English
 • Very good
Fourchette salariale:
Not provided
Date of expiry:
Link for more information:

À propos de l’entreprise

STUDYING IN THE MIDDLE OF A THRIVING BIOTECH INDUSTRYAbsalon was the first University College in Denmark to achieve an institutional accreditation, a much-coveted distinction and the highest official recognition for quality assurance of higher education institutions in Denmark.Our programmes work in close collaboration with the professions that our students are training to become part of. This… Pour en savoir plus