Are you a bus driver? Call us today for a chat. Our recruiter will answere your questions regarding work in Norway, accomodation, payroll and everyday life as a bus driver. Marit is awailable for a call today: +47 95756566.

Tide AS is the second largest bus company in Norway. Our main office is in Bergen. We operate bus routes in the counties of Hordaland, Rogaland, Vestfold, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Troms and Møre og Romsdal. On an every day basis we transport 240 000 passengers. Our current contract portfolio includes 72 million travelers. Our vision is to every day create good travel experiences.

Tide Buss er Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark. Tide kjører buss på offentlige kontrakter i 6 fylker, og driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss over hele landet. Totalt har Tide ca. 4500 fantastiske medarbeidere, 2.150 busser og en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Bergen. Vår visjon er å levere gode reiseopplevelser, og hver eneste dag gjennomfører vi mer enn 14.000 bussreiser.
I Tide er vi stolte over å være en viktig samfunnsaktør i våre reisendes hverdag. Vi tilbyr bærekraftige kollektivløsninger, og som et fremtidsrettet transportselskap er vi en sentral aktør når nye og mer miljøvennlige teknologier implementeres innen vår næring.

 

Company details
Contact details:

https://www.tide.no/en

https://www.tide.no/

E-mail: jobb@tide.no

Phone nr.: +47 05505

 

Event participation(s)
Past event
Participating: Online
Past event
24 February 2022
Participating: Online
Past event
Participating: Online