Skip to content Skip to menu Skip to footer

В "Многопрофилна болница за активно лечение - Поморие" ЕООД се оказва диагностична, лечебна, родилна, рехабилитационна и медицинска помощ. Приемат се болни от цялата страна.

В МБАЛ – Поморие работят 22 висококвалифицирани лекари, 38 специалисти по здравни грижи /мед. сестри, акушерки, ренгенови лаборантки, рехабилитатори/, 22 санитари.

Болницата има сключен договор със Здравната каса за лечение на здравноосигурени пациенти по 39 клинични пътеки за 2014 година.

Понастоящем МБАЛ – Поморие разполага със 62 болнични легла и има разкрити:

  • Стационарен блок с 4 клинични отделения /Вътрешно отделение, Детско отделение, Неврологично отделение, Акушеро-гинекологично отделение, Хирургично отделение/
  • Рентгеново отделение;
  • Физиотерапия;
  • Административно-стопански блок
Organisationsdetails
Kontaktdaten:

Мартина Чапарова - деловодство "МБАЛ Поморие " ЕООД ; ул."Проф.П.Стоянов" 1

Event participation(s)

Vergangen
12 Januar 2021
Teilnahme: Online