Skip to content Skip to menu Skip to footer

Seasonal employment. Find your seasonal job in Europe!

Past
Дата на събитието:
03 April 2023
Вид на събитието:
Онлайн
Статус на регистрацията:
Приключена

36 участващи в събитието работодатели

Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн