Skip to content Skip to menu Skip to footer

Vytvoriť účet uchádzača o zamestnanie

Informácie o účte
Vytvoriť používateľské meno. Medzery sú povolené, interpunkcia nie je povolená s výnimkou bodky, spojovníka, apostrofu a podčiarkovníka.
Uveďte platnú e-mailovú adresu. Všetky automatické e-maily sa budú posielať na túto adresu. E-mailová adresa sa nezverejní a bude sa používať iba na vygenerovanie nového hesla alebo ak si zvolíte možnosť dostávať určité oznámenia e-mailom. Jednému aktívnemu účtu môže byť priradená iba jedna e-mailová adresa. Ak už máte aktívny účet, na vytvorenie ďalšieho účtu použite inú e-mailovú adresu.
Do oboch polí napíšte heslo nového účtu.
Heslo musí mať aspoň 8 znakov.
Heslo nesmie mať viac ako 40 znakov.
Vyberte svoje časové pásmo. Použije sa, ak si budete plánovať pohovory v rámci podujatí, ktoré sa konajú v inom časovom pásme. Časové pásmo môžete vždy zmeniť v nastaveniach používateľského účtu.
Osobná účasť na podujatí
Vyberte aspoň jedno podujatie, na ktorom sa zúčastníte
O vás
Iba jeden súbor.
2 MB limit.
Povolené typy: png gif jpg jpeg.
Images must be larger than 240x240 pixels.
- Nahrať -
Mám povolené pracovať v EÚ a krajinách EZVO
The term "EU & EFTA" refers to EU countries plus Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.
Uvedené krajiny sa zohľadnia pri určovaní miest, kde chcete pracovať.
Kliknutím sem získate ďalšie informácie o pracovných povoleniach v EÚ
Jazykové zručnosti
Klasifikácia, ktorá sa používa pre požadované zručnosti, je prepojená s ESCO. Klasifikácia, ktorá sa používa pre požadované zručnosti, je prepojená s ESCO je Európska viacjazyčná klasifikácia zručností, kompetencií a povolaní. ESCO funguje ako slovník, ktorý opisuje, identifikuje a klasifikuje odborné povolania a zručnosti relevantné pre trh práce, vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ. ESCO je projekt Európskej komisie.
  • Uveďte odkaz na svoj online profil. Príklad: LinkedIn.
  • Hodnota musí byť externá URL adresa, napríklad http://example.com.
Možnosti kontaktu
Komunikačné nástroje
Oblasti odbornosti
ISCO (Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní) je klasifikácia zamestnaní, ktorá zoraďuje pracovné miesta do jasne vymedzeného súboru skupín podľa úloh a povinností vykonávaných v zamestnaní. ISCO vytvorila, spravuje a udržiava Medzinárodná organizácia práce (MOP).
Vás životopis
Iba jeden súbor.
5 MB limit.
Povolené typy: pdf doc docx odt.
- Nahrať -