Skip to content Skip to menu Skip to footer

EURES - T Beskydy is a cross-border partnership, which was concluded between the three countries of the European Union: Czech Republic, Poland and Slovak. The specification of this partnership is a collaboration on cross-border region of those three countries. The priority targets of partnership is development of services for job seekers, providing business information or helping employers interested in recruitment of staff from the other side of border.

----

Partnerstwo przygraniczne EURES- T Beskydy funkcjonuje formalne od 2008 r. a tworzy je kilkanaście organizacji partnerskich z trzech państw. W skład Partnerstwa wchodzą m.in. urzędy pracy z Czech, Polski i Słowacji obejmując swoim zasięgiem: region Morawsko-Śląski, Ołomuniecki, część regionu Zlin w Czechach, część województwa śląskiego i opolskiego w Polsce oraz region Żyliński na Słowacji. Partnerstwo świadczy usługi informacyjne i doradcze dla osób poszukujących pracy, pracowników i pracodawców w regionach przygranicznych. Ponadto Partnerstwo umożliwia współpracę publicznych służb zatrudnienia, pracodawców i organizacji związków zawodowych, władz lokalnych i innych instytucji zajmujących się zatrudnieniem i kształceniem zawodowym.

Hot jobs

oferty pracy w regionach przygranicznych można znaleźć:

w Polsce : http://oferty.praca.gov.pl

w Czechach: http://portal.mpsv.cz/eures/pracecr/vm?formtype=3

na Słowacji: https://www.istp.sk/volne-pracovne-miesta

wybierając w polach "miejsce pracy" konkretne powiaty przygraniczne

Dane organizacji
Dane kontaktowe:
Website(s):

Event participation(s)

Minione
Uczestnictwo: On-line
Minione
Uczestnictwo: On-line
Minione
Uczestnictwo: On-line
Minione
Uczestnictwo: On-line
Minione
Uczestnictwo: On-line
Minione
22 Październik 2015
Uczestnictwo: On-line