Skip to content Skip to menu Skip to footer

NL - UWV EURES Crossborder Gelderland Midden-Zuid is een afdeling binnen de Nederlandse overheidsinstelling UWV en dekt de regio’s Achterhoek, Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen.

We richten ons op het bevorderen van een open en toegankelijke euregionale arbeidsmarkt waarin goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden centraal staan.

Zowel Duitse als Nederlandse werkzoekenden en werkgevers helpen we bij het maken van de juiste match en integratie op de werkplek. Hierbij hoort passende voorlichting en informatievoorziening over o.a. cultuurverschillen, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, zorgverzekering.

Deze informatie verstrekken we in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners van de Euregio Rijn-Waal en de Bundesagentur für Arbeit Kleve/Wesel.

Bent u op zoek naar een baan aan de andere kant van de grens, heeft u behoefte aan advies of informatie of heeft u als grensarbeider problemen met de belastingdienst of zorgverzekeraar? 

Mail u vraag naar eures.gmz@uwv.nl of maak via deze emailadres een afspraak voor een spreekuur.

Laat u inspireren door dit online-evenement en neem contact op met een van onze adviseurs via de live chat.

DE -  UWV EURES Crossborder Gelderland Midden-Zuid ist eine Abteilung innerhalb der niederländischen öffentlichen Organisation UWV und umfasst die Regionen Achterhoek, Midden-Gelderland und Rijk van Nijmegen.

Wir konzentrieren uns auf die Förderung eines offenen und zugänglichen euregionalen Arbeitsmarktes, in dem gute und faire Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt stehen.

Wir helfen sowohl deutschen als auch niederländischen Arbeitsuchenden und Arbeitgebern, den richtigen Partner zu finden und sich am Arbeitsplatz zu integrieren. Dazu gehören eine angemessene Ausbildung und Informationen über kulturelle Unterschiede, Beschäftigungsbedingungen, soziale Sicherheit und Krankenversicherung.

Diese Informationen stellen wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern von der Euregio Rhein-Waal und der Bundesagentur für Arbeit Kleve/Wesel zur Verfügung.

Suchen Sie einen Job auf der anderen Seite der Grenze, brauchen Sie Beratung oder Informationen oder haben Sie als Grenzgänger Probleme mit den Steuerbehörden oder Krankenkassen?

Mailen Sie Ihre Frage an eures.gmz@uwv.nl oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin über diese E-Mail-Adresse.

Lassen Sie sich von diesem Online-Event inspirieren und kontaktieren Sie einen unserer Berater über den Live-Chat.

Hot jobs

Work in the Netherlands

Szervezeti adatok
Elérhetőségek:

Event participation(s)

Currywust meets Frikandel
Korábbi
05 szeptember 2023
The German-Dutch event for cross-border commuters
Részvétel: Online
Korábbi
Részvétel: Online
Korábbi
30 november 2021
Részvétel: Online