Skip to content Skip to menu Skip to footer

Ver las grabaciones

18 Octubre 2023 - 1

Esta sesión ha finalizado, pero puede consultar el orden del día a continuación.

11:00
-
11:05
Opening of the event – Pasākuma atklāšana
Orador:

EURES adviser Andris Segliņš – EURES konsultants Andris Segliņš

11:05
-
11:20
Living and working conditions in Latvia – Dzīves un darba apstākļi Latvijā
Orador:

EURES adviser Juris Liepiņš – EURES konsultants Juris Liepiņš

11:20
-
11:30
Information for non-EU nationals – Informācija trešo valstu pilsoņiem
Orador:

EURES adviser Zane Meļķe – EURES konsultante Zane Meļķe

11:30
-
11:55
Presentations of exhibitors – Darba devēju prezentācijas
11:55
-
12:00
Labour market forecasts and training opportunities - Darba tirgus prognozes un apmācību iespējas
Orador:

SEA Head of the Development and Statistics Department Ilze Bērziņa - NVA Attīstības un statistikas nodaļas vadītāja Ilze Bērziņa

12:00
-
12:20
Free career counseling of the State Employment Agency – Nodarbinātības valsts aģentūras bezmaksas karjeras konsultācijas
Orador:

EURES adviser Andris Segliņš and State Employment Agency career adviser Linda Upmale – EURES konsultants Andris Segliņš un Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante Linda Upmale

12:20
-
12:40
Declaration of residence and stay in Latvia – Dzīvesvietas deklarēšana un uzturēšanās Latvijā
Orador:

EURES adviser Andris Segliņš and The Office of Citizenship and Migration Affairs head of the legal department Arvīds Zahars – EURES konsultants Andris Segliņš un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes juridiskās nodaļas vadītājs Arvīds Zahars

12:40
-
12:55
Remote work and social security – Attālinātais darbs un sociālais nodrošinājums
Orador:

EURES adviser Andris Segliņš and State Social Insurance Agency senior expert Olga Borisjuka – – EURES konsultants Andris Segliņš un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vecākā eksperte Olga Borisjuka

12:55
-
13:00
Closing of the event – Pasākuma noslēgums
Orador:

EURES adviser Andris Segliņš – EURES konsultants Andris Segliņš