Synergieffekter för miljön, för ekonomin, för framtiden

Vilokan Group består av företag som alla möjliggör en bättre miljö. Genom att interagera med varandra skapas synergier som ytterligare ökar utväxlingen i cirkulär ekonomi. Resultatet blir kundorienterade, långsiktigt hållbara och lönsamma erbjudanden.

Company details
Contact details:
Website(s):
Event participation(s)
Past event
09 September 2022
Opportunity days Norway - Sweden
Participating: Online & Onsite
Past event
08 September 2022
Opportunity days Norway - Sweden
Participating: Online & Onsite