Sykehuset Østfold er et områdesykehus for Østfold og Vestby kommune. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med mer enn 5000 medarbeidere. Vi jobber sammen for å gi våre pasienter et best mulig helsetilbud ved å etterleve verdiene kvalitet - trygghet - respekt.

Vi skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med fastleger, kommunehelsetjenesten og andre helseforetak.

Vil du jobbe hos oss?

Sykehuset Østfold trenger til enhver tid dyktige, engasjerte og motiverte medarbeidere. Hos oss får du en spennende og varierende arbeidsdag hvor du har gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har behov for medarbeidere innen alle fagområder – alt fra helsefag til tekniske fag.

I Sykehuset Østfold legger vi til rette for videreutdanning og kompetanseutvikling. Medarbeidere som videreutdanner seg innenfor våre prioriterte fagområder kan søke om økonomisk støtte. Vi kan tilby utdanningsstillinger i anestesi-, akutt-, intensiv- og operasjonssykepleie, kreftsykepleie og jordmor.

Mange velger seg en livslang karriere hos oss. Da er det fint å vite at vi også har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Bli med i vårt team for å gi våre pasienter best mulig helsetilbud!

👋 Sjekk ut Sykehuset Østfolds podkast: "Folk & Fag" - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)
I podkastserien «Folk og fag» kan du lære mer om Sykehuset Østfold, arbeidet vårt og de fine menneskene som jobber her!

 

Hot jobs

Psykologspesialist / Psykolog
Sykepleier / Vernepleier / Helsefagarbeider / Hjelpepleier / Studenter
Lege i spesialisering (LIS 2) – Kirurgi
Helsefagarbeider / Hjelpepleier
Overlege – Psykiatri
Psykologspesialist / Psykolog
Helsefagarbeider / Hjelpepleier
Sykepleier - Psykosebehandling 2
Lege i spesialisering - Indremedisin
Lege i spesialisering - Psykiatri
Helsefagarbeider / Hjelpepleier
Hygienesykepleier
Rådgiver kliniske behandlingsstudier
Psykolog / Psykologspesialist
Helsefagarbeider / Hjelpepleier, Vernepleier- og Sykepleierstudenter
Spesialsykepleier / Sykepleier
Overlege - Immunologi og transfusjonsmedisin
Sykepleier - Døgnområde 8 - kirurgi, urologi, kar, ØNH
Psykologspesialist / Psykolog - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg
Sykepleier / Vernepleier
Avdelingssjef - DPS Fredrikstad - Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Lege i spesialisering – Barnesykdommer
Sykepleier - Ambulerende lungeteam
Sykepleier - Døgnområde Moss - ortopedi, kirurgi
Sykepleier / Vernepleier - Psykiatrisk avdeling, Kalnes - Psykiatrisk akuttmottak voksne PAM
Paramedisiner / Paramedic /  Ambulansearbeider m/fagbrev og autorisasjon
Spesialsykepleier / Sykepleier - Barne- og ungdomsklinikken - Nyfødtintensiv
Sykepleiere - Satelittdialyse Moss og dialyseavdeling Kalnes
IKT konsulent
Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri
Psykologspesialist / Psykolog
Helsefagarbeider / Hjelpepleier / Sykepleier / Vernepleier
Sykepleiere - Bemanningsavdeling
Screener - Cytologi
Sykepleiere -Døgnområde 2 - infeksjonsmedisin 
 

Event participation(s)
Past event
29 September 2022
Opportunity days Norway - Sweden
Participating: Online
Past event
09 September 2022
Opportunity days Norway - Sweden
Participating: Online
Past event
08 September 2022
Opportunity days Norway - Sweden
Participating: Online & Onsite