Skip to content Skip to menu Skip to footer

SPOT Svetovanje Obalno – kraške regije je ena izmed 12 regionalnih SPOT točk, ki jo sestavlja konzorcij štirih podpornih institucij: Primorska gospodarska zbornica kot nosilec konzorcija, Regionalni razvojni center Koper, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana.

Točka SPOT Svetovanje Obalno – kraške regije nudi:

  • strokovno pomoč na različnih področjih v obliki informiranja, svetovanja in usposabljanj potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
  • pomoč pri izvajanju e-postopkov preko eSPOT  portala,
  • izvajanje brezplačnih delavnic in usposabljanj z namenom krepitve znanja, veščin in dodatnih kompetenc MSP in potencialnih podjetnikov,
  • pomoč in povezovanje regionalnega okolja med podjetji, zbornicami, šolami, združenji in drugimi institucijami,
  • izmenjavo dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti,
  • sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije ima sedež v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska ulica 2 (Ogrlica), Koper. 

Uradne ure so vsak ponedeljek, torek, in petek od 8. do 14. ure ter ob sredah od 8. do 17. ure.

Kontakt: T: +386 (5) 662 58 34, E: spot.obalnokraske@gmail.com. 

 

Kontakti svetovalk vseh konzorcijskih partnerjev:

PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, Ferrarska 2, KOPER, T: +386 (5) 66 25 834, E: marija.rogan-sik@pgz-slo.si (Marija Rogan Šik)

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER, Ulica 15. maja 19, KOPER, T: +386 (5) 66 37 582, E: vlasta.starc@rrc-kp.si (Vlasta Starc)

OBMOČNA RAZVOJNA  AGENCIJA KRASA IN BRKINOV d.o.o., Partizanska cesta 4, SEŽANA, T: +386 (5) 73 44 362, +386 51 424 532, E: dolores.kovsca@ora.si (Dolores Kovšca)

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SEŽANA, Kraška ulica 6, SEŽANA, T: +386 (5) 62 02 851, E: petra.weber@ozs.si (Petra Weber).

Točke SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si in SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

Organisation details
Contact details:

PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, Ferrarska 2, KOPER, T: +386 (5) 66 25 834, E: marija.rogan-sik@pgz-slo.si (Marija Rogan Šik)

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER, Ulica 15. maja 19, KOPER, T: +386 (5) 66 37 582, E: vlasta.starc@rrc-kp.si (Vlasta Starc)

OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA KRASA IN BRKINOV d.o.o., Partizanska cesta 4, SEŽANA, T: +386 (5) 73 44 362, +386 51 424 532, E: dolores.kovsca@ora.si (Dolores Kovšca)

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SEŽANA, Kraška ulica 6, SEŽANA, T: +386 (5) 62 02 851, E: petra.weber@ozs.si (Petra Weber).

Event participation(s)

Participating: Online