Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā daudzprofilu ārstniecības iestāde Latvijā, kas nodrošina vispusīgu diagnostiku un ārstēšanu pacientiem, kā arī veic zinātniski pētniecisko darbu un attīstīta inovācijas, nodrošina jauno speciālistu apmācību un īsteno pasākumus sabiedrības izglītošanai un veselības veicināšanai. Mūsu slimnīcā palīdzība tiek sniegta tādos profilos, kas nav pieejama citās Latvijas stacionārās ārstniecības iestādēs, piemēram, mikroķirurģijas, plastiskās un rekonstruktīvās ķirurģijas, izgulējumu ārstēšana, toksikoloģijas un sepses, politraumas profilā, apdegumu un apsaldējumu ārstēšanā, bērnu surdoloģijā, cilmes šūnu transplantācijā, tuberkulozes, HIV/AIDS ārstēšanā un stereotaktiskā staru terapijā onkoloģiskiem pacientiem. Gada laikā slimnīcā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi 55 000 stacionāri un 840 000 ambulatori ārstētiem pacientiem. Kopumā visā slimnīcā ir vairāk kā 2 000 gultas vietas. Gada laikā tiek veiktas vairāk kā 72 000 dažāda veida operācijas. 

Company details
Contact details:
Event participation(s)
Participating: Online