Skip to content Skip to menu Skip to footer

EURES (Europos užimtumo tarnybos) yra Europos Komisijos koordinuojamas bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos Sąjungos (toliau – ES), Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalyse narėse bei Šveicarijoje. Visoje Europoje dirba daugiau kaip 1000 EURES konsultantų, kurie turi profesinės patirties praktiniais, juridiniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su geografiniu ir darbiniu mobilumu, turi galimybę naudotis įvairiomis informacinėmis priemonėmis, tarp jų – duomenų baze, kurioje pateikiama informacija apie gyvenimo ir darbo sąlygas visose valstybėse narėse. Persikėlimas į kitą šalį yra svarbus žingsnis. Naudodamiesi EURES paslaugomis, ieškantys darbo asmenys ir darbdaviai gali priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl mobilumo ES, EEE šalyse narėse bei Šveicarijoje.

EURES konsultantai:

  • konsultuoja, suteikia naują, tikslią ir išsamią informaciją bei duoda patarimus apie gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE šalyse narėse ir Šveicarijoje;
  • suteikia informaciją apie laisvas darbo vietas, konsultuoja kaip parengti gyvenimo aprašymą (CV);
  • padeda samdyti darbuotojus darbdaviams, ieškantiems darbuotojų kitose šalyse, taip pat pataria ir padeda nustatyti galimų kandidatų profilį, supažindina kaip naudoti EURES CV duomenų bazę kaip priemonę, padedančią darbdaviams rasti visus užsiregistravusius asmenis, norinčius dirbti ES, EEE šalyse narėse ar Šveicarijoje;
  • supažindina su paramos galimybėmis konkrečioms grupėms vykdant EURES tikslines darbo jėgos judumo programas, padeda užpildyti paraiškas;
  • informuoja apie nedarbo socialinio draudimo išmokos eksporto galimybes į kitas ES, EEE šalis nares ir Šveicariją;
  • konsultuoja dėl darbo stažo patvirtinimo iš ES, EEE šalių narių ir Šveicarijos.

 

Organisation details
Contact details:
Website(s):

Event participation(s)

Past
Participating: Online
23 February 2022
Participating: Online
Participating: Online