Skip to content Skip to menu Skip to footer

 


EURES (Europos užimtumo tarnybos) yra Europos darbo institucijos įsteigto Europos koordinavimo centro koordinuojamas bendradarbiavimo tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą 27 Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse narėse bei Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijoje. Visoje Europoje dirba daugiau kaip 1000 EURES konsultantų, kurie turi profesinės patirties praktiniais, juridiniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su geografiniu ir darbiniu mobilumu, turi galimybę naudotis įvairiomis informacinėmis priemonėmis, tarp jų – duomenų baze, kurioje pateikiama informacija apie gyvenimo ir darbo sąlygas visose valstybėse narėse. Persikėlimas į kitą šalį yra svarbus žingsnis. Naudodamiesi EURES paslaugomis, ieškantys darbo asmenys ir darbdaviai gali priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl mobilumo ES, EEE šalyse narėse bei Šveicarijoje.

EURES konsultantai:

  • konsultuoja, suteikia naują, tikslią ir išsamią informaciją bei duoda patarimus apie gyvenimo ir darbo sąlygas ES, EEE šalyse narėse ir Šveicarijoje;
  • suteikia informaciją apie laisvas darbo vietas, konsultuoja kaip parengti gyvenimo aprašymą (CV);
  • informuoja apie situaciją ES, EEE šalių narių ir Šveicarijos darbo rinkoje;
  • padeda samdyti darbuotojus darbdaviams, ieškantiems darbuotojų kitose šalyse, taip pat pataria ir padeda nustatyti galimų kandidatų profilį, supažindina kaip naudoti EURES CV duomenų bazę kaip priemonę, padedančią darbdaviams rasti visus užsiregistravusius asmenis, norinčius dirbti ES, EEE šalyse narėse ar Šveicarijoje;
  • supažindina su paramos galimybėmis konkrečioms grupėms vykdant EURES tikslines darbo jėgos judumo programas, padeda užpildyti paraiškas;
  • informuoja apie nedarbo socialinio draudimo išmokos eksporto galimybes į kitas ES, EEE šalis nares ir Šveicariją, administruoja su išmokos eksportu susijusius dokumentus. 

 

Organisation details
Contact details:
Website(s):

Event participation(s)

Past
Participating: Online
23 February 2022
Participating: Online
05 May 2021
Participating: Online