DBC Truck Service is located in Riga,Latvia and we provide both timely maintenance and necessary repairs to commercial vehicles.

At DBC Auto, we will take care of repairs, replacement parts and paint work.

Hot jobs

Aicinam darbā kravas automašīnu mehāniķus strādāt stabilā, uz izaugsmi orientētā uzņēmumā!
Vēlams pieredze darbā ar kravas automašīnām, kā arī disciplinētību un augstu atbildības sajūtu.
Darba pienākumi:
Veikt kravas automašīnu diagnostiku, kravas automašīnu remontu un apkopes, kā arī kravas automašīnu sagatavošanu tehniskajām apskatēm.
Mēs piedāvājam:
Konkurētspējīgu atalgojumu + bonusus.
Sociālās garantijas, tai skaitā - veselības apdrošināšanu.
Patīkamus darba apstākļus un profesionālus kolēģus. 
Periodiskas apmācības savas kvalifikācijas celšanai.

We invite truck mechanics to work in a stable, growth-oriented company!
Experience in working with trucks is desirable, as well as discipline and a high sense of responsibility.
Duties:
Perform truck diagnostics, truck repair and maintenance, as well as truck preparation for technical inspections.
We offer:
Competitive pay + bonuses
Social guarantees, including health insurance.
Pleasant working conditions and professional colleagues.
Periodic training to improve your qualifications.

Company details
Contact details:
Website(s):
Event participation(s)
JOB AND CAREER IN LATVIA
Past event
Participating: Online