Peab Bjørn Bygg er etablert med hovedkontor i Tromsø og distriktskontorer i Harstad, Narvik, Bardufoss, Finnsnes, Alta og Kirkenes. Selskapet har rundt 450 ansatte og en årlig omsetning på omlag 1600 MNOK. Vi driver allsidig virksomhet innenfor nybygg, rehabilitering og vedlikehold for både private og offentlige byggherrer. 

 

Company details
Contact details:

firmapost@bjorn.no 

+47 77 68 10 30

Event participation(s)
Past event
24 February 2022
Participating: Online