Avarn Security er en ledende nordisk sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter samt til privatmarkedet. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, alarm- og tekniske sikkerhetsløsninger, industrivern og sikkerhetsberedskap til kontroll- og rådgivningstjenester.
Konsernet har rundt 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland og forventer å omsette for NOK 8.4 milliarder i 2021.
Våre kjerneverdier; Pålitelighet, Samarbeid, Handlekraft og Engasjement, er forankret i vår arbeidshverdag og er en rettesnor for all vår virksomhet. Trygghet og sikkerhet for våre kunder står alltid i fokus - vi trygger mennesker og verdier

Vårt datterselskap Avarn Security Aviation AS leverer sikkerhetstjenester til 40 norske flyplasser og er ledende i bransjen.
Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og gjennom høy kompetanse innenfor sikkerhet og service, sørger vi for at alle reisende får en trygg og god reise.

Company details
Contact details:

Jesper Carlsson
Rekrutteringsansvarlig

4072406
Jesper.Carlsson@avarnsecurity.com

Event participation(s)
Past event
24 February 2022
Participating: Online