Отглеждане на едър рогат добитък, с млечно направление.

Дейността се извършва на територията на ДБТ Кула - гр. Грамада.

Company details
Contact details:
Event participation(s)
Career in Bulgaria
Past event
12 January 2021
Participating: Online