Skip to content Skip to menu Skip to footer

Производство на изделия от други неметални минерали, некласифицирани другаде.

Дейността се извършва на територията на ДБТ Кула, село Киреево - Кариера "Рафаело".

Organisation details
Contact details:

Event participation(s)

12 January 2021
Participating: Online