КАОЛИН ЕАД е минно-добивна компания, част от германската Кварцверке Гмбх със седалище във Фрехен, Германия.
Основна дейност на Каолин ЕАД е добивът и преработката на индустриални минерали в 8 фабрики в Блгария, както и в дъщерни дружества в Сърбия и Украйна.

Дружеството предлага материали с приложение в строителството, леярската промишленост, филтрацията на питейни води, производството на фуражи и още много други сфери на икономиката. Продуктовото портфолио се разгръща в близо 200 разновидности на основните произвеждани индустриални минерали – кварцов пясък, обогатен каолин, варовик, доломит, фелдшпат, глина.

Company details
Contact details:

Адрес: гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе 7038, България, ул. Дъбрава № 8

Контакти за подаване на документи:

 

rpeeva@kaolin.bg - Ралица Пеева-Тодорова - Специалист обучение и развитие 

nelist@kaolin.bg - Нели Стойчева - Ръководител отдел възнаграждение и администриране на персонала  

Website(s):
Event participation(s)
12 January 2021
Participating: Online