Ø. M. Fjeld er en ledende byggentreprenør og eiendomsutvikler på Østlandet. Selskapet ble etablert i 1948, og har siden den gang hatt hovedkontoret på Kongsvinger. Med regionkontorer og datterselskaper i en rekke byer, betjener vi både private og offentlige oppdragsgivere over hele Østlandet.

Vi har rundt 600 ansatte i entreprenørvirksomheten Ø.M. Fjeld, samt datterselskapene Asker Entreprenør, Evensen & Evensen og Wito. Med en omsetning på over fire milliarder kroner i 2022, er vi den sjette største rene byggentreprenøren i Norge. De siste fem årene har vi gjennom Ø.M. Fjeld Utvikling solgt egenutviklede boligprosjekter for rundt 1,5 milliarder. Vi har for tiden prosjekter under bygging og utvikling til en salgsverdi på rundt 1 milliard kroner. De kommende årene skal Ø.M. Fjeld Utvikling utvikle og selge nye boliger for anslagsvis 6-7 milliarder.

 

ØMF Wito ble etablert i 2000, og har siden 2012 vært et av datterselskapene i Ø.M. Fjeld. Med hovedkontor på Skotterud i Eidskog omsetter Wito for omtrent 120 millioner kroner, og har tilsammen rundt 75 ansatte. Wito utfører serviceoppdrag og byggeprosjekter over stort område på indre Østlandet. Selskapet håndterer i tillegg en rekke rammeavtaler med offentlige og private selskaper. Oppdragene omfatter alt fra mindre rehabiliteringer til større næringsbygg og leilighetskomplekser. Wito har spisskompetanse på antikvarisk rehabilitering, og utfører også bygging av mindre boligprosjekter, med eneboliger så vel som flermannsboliger.

 

ØMF Holdning AS er et eier- og investeringsselskap eid av familien Fjeld (91%) og ansatte (ca. 9%) og er morselskapet til Ø.M. Fjeld AS (entreprenørvirksomheten) og Ø.M. Fjeld Utvikling AS (eiendomsutvikling). Her samarbeides det tett med entreprenørselskapet om utvikling av større boligprosjekter over hele Østlandet. Ø.M. Fjeld er en betydelig aktør innenfor norsk bygg og anlegg, blant annet gjennom større eierposter i KB Gruppen og AF Gruppen.

 

Company details
Contact details:
Event participation(s)
Past event
29 September 2022
Opportunity days Norway - Sweden
Participating: Online & Onsite