Skip to content Skip to menu Skip to footer

EURES ITALY FOR EMPLOYERS' DAY 2023 - 7th edition

Skills at work
Past
Дата на събитието:
24 November 2023
Вид на събитието:
Онлайн
Статус на регистрацията:
Приключена

200 участващи в събитието работодатели