Skip to content Skip to menu Skip to footer

Bienvenidos a Irlanda 2023

Career opportunities in Hospitality and Childcare
Past
Дата на събитието:
10 October 2023
Вид на събитието:
Онлайн / На място
Място на събитието:
Avenida Juan XXIII nº 82. 29005, Málaga, Spain
Статус на регистрацията:
Приключена

46 employer(s) participating in this event

Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
На място
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
На място
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Online & Onsite
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Info point
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн