Skip to content Skip to menu Skip to footer

Careers in Retail and Childcare

Irish Recruitment Day in Seville
Past
Дата на събитието:
23 February 2023
Вид на събитието:
Онлайн / На място
Място на събитието:
Avenida de Grecia S/N (Zip Code: 41012), Sevilla, Spain
Статус на регистрацията:
Приключена

34 участващи в събитието работодатели

Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн