Skip to content Skip to menu Skip to footer

Take a chance in France

Past
Дата на събитието:
11 October 2022
Вид на събитието:
Онлайн
Статус на регистрацията:
Приключена

73 участващи в събитието работодатели

Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
Company
Страна:
Икономически сектор:
Participating:
Онлайн
Вид на организацията:
EURES Member
Participating:
Онлайн