Skip to content Skip to menu Skip to footer

Austria-Germany-Netherlands Day

Past
Дата на събитието:
10 October 2019
Вид на събитието:
Онлайн / На място
Място на събитието:
UMELKA Gallery, Dostojevskeho rad 4533/2, Bratislava, Slovakia
Статус на регистрацията:
Приключена