Skip to content Skip to menu Skip to footer

Information for Employers

Føj nye, internationale kompetencer til dit team (for English, scroll down)

Dette online event giver dig en gratis mulighed som arbejdsgiver for at få kontakt med kvalificerede kandidater fra EU/EØS området. Jobmessen arrangeres af Workindenmark og afholdes via online-platformen European Online Job Day. 

Du tilbydes følgende:

  • Gratis annoncering af ledige stillinger som bliver vist til kandidater i hele Europa
  • Mulighed for at interviewe kandidater der viser interesse for dine jobopslag
  • Live chat (skriftligt) med kandidater som ønsker at vide mere om din virksomhed og jeres job

Al kommunikation foregår på engelsk.

Lyder det interessant og skal du med? Følg vejledningen nedenfor.

 

Registrering 

Opret en ny konto: Video-vejledning til registrering

Har din virksomhed allerede en konto, kan du se, hvordan du kan registrere dig her.

 

Annoncering

For at få mest muligt ud af markedsføringen er det vigtigt, at du slår dine stillinger op på siden så hurtigt som muligt. Kandidater får nemlig mulighed for at se siden flere uger før selve jobmessen afholdes.

Matching af kandidater sker ud fra stillingsannoncerne, og for at få de bedst mulige match er det vigtigt at være tydelig i beskrivelsen af stillingsindhold og kvalifikationer. Husk at skrive annoncerne på engelsk.

Via annonceringen har I mulighed for at henvise jobsøgere til jeres egen jobportal eller hjemmeside. Vær dog opmærksom på at event platformen er opbygget således, at det er naturligt for jobsøgere at søge via platformen. Derfor er det vigtigt, at I løbende holder øje med trafikken på platformen, så kontakten til kvalificerede ansøgere ikke går tabt.

Video-vejledning til annoncering.

 

Book online interview

I har mulighed for at booke online interview med kandidater der har vist interesse for en af jeres stillinger. På jobmessen den 22. september har I adgang til nogle 30-minutters ”interview slots”. I vælger på forhånd, hvilke ”slots”, I vil gøre tilgængelige for kandidater. Se hvordan her:

Video-vejledning til interview

Online interview afholdes via audio-video chat programmet Jitsi. I behøver hverken at installere programmet eller tilpasse jeres system/firewall. 

Funktionen online interview finder I via jeres "Dashboard" under "Job applications/Interviews".  

 

Chat med kandidater på eventdagen

Via en chat-funktion, der er indbygget som en del af jeres udstillerkonto, har I mulighed for at chatte med kandidater i løbet af dagen. I vælger på forhånd tider, hvor I vi vil være tilgængelige for kandidater på chatten.

 

Vil I vide mere?

Kontakt os på workindenmark@workindenmark.dk

Vi glæder os til at byde jer velkommen den 22. september.

Held og lykke med rekrutteringen!

 

Workindenmark er en offentlig service til de danske virksomheder, der har brug for hjælp til at finde kvalificerede medarbejdere i udlandet. Vi hører under Beskæftigelsesministeriet og er medlem af EURES (European Employment Service).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Add new international skills to your team!

 

This online event offers you the opportunity to get in touch with qualified candidates within EU, free of charge. The job fair event is organised by Workindenmark and will take place online on European Online Job Days.

The job fair event offers following:

  • Free advertising of vacancies, which will be accessible for candidates all over Europe
  • The opportunity to interview candidates
  • Live chat with candidates who want to know more about your company and/or vacancies

All communication is in English.

Does all of the above sound interesting to you? Then follow the guide below to register for the event.

 

Register

Add new account: Video guide to registration

If your organisation already has account, see how to register here.

 

Advertising

Make sure to advertise the vacancies as soon as possible. The candidates will have the opportunity to see and read about all the vacancies before the actual job fair event, so the sooner the more exposure.

The matching of candidates and companies is based on the candidates’ description of own competences and the job ads. Therefore, to get the best possible match make sure to be clear and detailed in the description of the position. Remember all text must be in English.

Through advertising, you have the opportunity to refer to your own job portal or website. Be aware that the online job fair platform is also offering the opportunity to apply directly through the platform. Therefore, make sure to keep an eye on platform on a regular basis so that you do not miss any job applicants.

 Video guide to advertising

 

Book online interviews

The platform offers you the opportunity to book online interviews with relevant candidates who have shown interest in a specific position.

On the job fair event September 22, you will have access to 30 minutes interview slots.

The online interview works via the audio and video chat program Jitsi, which you do not have to install or adapt to any systems or firewalls.

Video guide to online interview

You will find the function ‘’online interview’’ via ‘’Dashboard’’ and ‘’ Job applications/interviews’’.

 

Chat with candidates on the day of the event

Via the chat function, it is possible to chat with candidates throughout the whole day. You choose the timeslots on beforehand, and we make sure to show the candidates when you are available on the chat.

 

Would you like to know more?

Please contact us on workindenmark@workindenmark.dk

We are looking forward to welcoming you all on September 22.

Good luck with your recruiting!

 

Workindenmark is the national public employment service for qualified international candidates looking for a job in Denmark, and Danish companies searching for foreign candidates. Workindenmark is part of the Danish Ministry of Employment and member of European Employment Service (EURES).