Skip to content Skip to menu Skip to footer

Information for Exhibitors

Dear Employer, 

Take the opportunity to find a qualified and motivated employee on the online job day "Job and Career in Latvia"!

Start registering the company's vacancies now and receive applications from potential job candidates. Agree on the time of the job interview with the selected candidates and save it on your profile. On the online day of the event, October 18th, from 14.00 until 16.00 Latvian time (13.00 – 15.00 CET), employers are invited to provide additional information to jobseekers about the company and job opportunities through the platform online tools.

Participation in "Job and Career in Latvia" will be available online via any computer or mobile device with an internet connection.

Jobseekers will be able to familiarise themselves with your company's information, job offers, and presentation materials before the event and also on October 18th, thereby encouraging them to apply for your vacancies.

Also, on October 18th, any jobseeker will be able to listen to presentations online and receive expert advice on job and business opportunities in Latvia, labour law, social security, tax, and other issues.

Useful videos:

Account registration for exhibitors 
Event registration for exhibitors
Creating a job offer 
How to manage interview scheduling system

Participation in the event shall be FREE OF CHARGE!

Additional information on the event with the Latvian coordinator:
Andris Segliņš (e-mail: Andris.Seglins@nva.gov.lv)
Ilze Luīze Mihailova (e-mail: IlzeLuize.Mihailova@nva.gov.lv)

We look forward to meeting you online on October 18th and wish you a very successful event!

_______________________________________________________________________

Darba devēj, izmanto iespēju atrast kvalificētu un motivētu darbinieku tiešsaistes darba dienā „Darbs un karjera Latvijā”!

Jau šobrīd reģistrē uzņēmuma vakances un sāc saņemt potenciālo Latvijas un ārvalstu darba kandidātu pieteikumus. Ar atlasītajiem kandidātiem vienojies par darba intervijas laiku un rezervē to savā profilā.  Savukārt, pasākuma tiešsaistes dienā – 18. oktobrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00 pēc Latvijas laika (13.00 – 15.00 CET), darba devēji, izmantojot platformas tiešsaistes rīkus, ir aicināti sniegt papildu informāciju interesentiem par uzņēmumu un darba iespējām. 

Dalība “Darbs un karjers Latvijā” tiešsaistē būs pieejama, izmantojot jebkuru datoru vai mobilo ierīci ar interneta pieslēgumu.

Darba meklētājiem pirms pasākuma un arī 18. oktobrī būs iespējams iepazīties ar Jūsu uzņēmuma informāciju, darba piedāvājumiem un prezentācijas materiāliem, tādējādi rosinot pieteikties uz Jūsu uzņēmuma vakancēm. 

Tāpat 18. oktobrī jebkurš darba meklētājs tiešsaistē varēs noklausīties prezentācijas un saņemt konsultācijas par darba un biznesa iespējām Latvijā, darba tiesību, sociālās drošības, nodokļu un citiem jautājumiem.

Noderīgi video:

Profila reģistrācija 
Reģistrācija pasākumam
Vakanču reģistrācija 
Interviju plānošana 

Dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS!

Papildu informācija par pasākumu pie Latvijas koordinatoriem:

Andris Segliņš (e-mail: Andris.Seglins@nva.gov.lv)
Ilze Luīze Mihailova (e-mail: IlzeLuize.Mihailova@nva.gov.lv)

Uz tikšanos pasākumā “Darbs un karjera Latvijā” 18. oktobrī!