Siltumiekārtu inženieris

Inženiertehniskās nodaļas Siltumiekārtu daļā

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt siltumenerģijas un kurināmā pareizu, ekonomisku izlietošanu apsaimniekojamo ēku siltumapgādē
 • nodrošināt ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu vispārējo vai ārkārtas apsekošanu tehniskā stāvokļa noteikšanai, sastādīt apsekošanas aktus
 • plānot un organizēt ēku siltumapgādes sistēmu remontdarbus, noteikt darba apjomu defektu novēršanai
 • kontrolēt un pieņemt paveikto un to atbilstību noslēgtajiem līgumiem, pārbaudīt rēķinus, nepieciešamības gadījumā sastādīt aktus
 • kontrolēt siltumnesēja parametru (ēkas siltummezglos un vietējās katlu mājās) atbilstību apkures temperatūras grafikam uz piederības robežas un ūdens temperatūru karstā ūdens apgādes sistēmā
 • nodrošināt tehniskās dokumentācijas izskatīšanu un saskaņošanu un veikt tehnisko bojājumu iemeslu noteikšanu un  to novēršanas nodrošinājumu
 • kontrolēt siltummezglu un vietējo katlu māju remontdarbu veikšanu un nodošanu pēc grafika un tehniskajiem noteikumiem, kā arī materiālu izlietojumu remontdarbiem
 • organizēt valdījumā esošās ēkās uzstādīto siltumapgādes kopējās uzskaites mēraparātu rādījumu nolasīšanu
 • darbus veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” organizatoriskajiem dokumentiem

Job requirements

Prasības:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība inženiertehniskajās zinātnēs
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • profesionāla darba pieredze pēc darba satura līdzvērtīgu amata pienākumu veikšanā ne mazāk kā trīs gadi
 • vēlami kvalivikācijas pilnveides kursi atbilstoši amata pienākumiem
 • labas datorprasmes (MS Office)
 • valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē

Benefits

Piedāvājam:

 • Stabilu, atbildīgu un dinamisku darbu lielākajā namu pārvaldīšanas uzņēmumā Baltijā
 • Atalgojumu 1800,00 EUR pirms nodokļu nomaksas
 • Apmācības un izaugsmes iespējas
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika)
 • Papildatvaļinājuma dienas papildus Darba likumā noteiktajam, finansiālu atbalstu ģimenēm (bērna piedzimšana, pabalsts nometņu apmaksai u.c.)
Job details
Work experience:
Work experience is not required
Language skills:
 • Latvian
 • Fluent
Number of positions:
1
Date of expiry:
About company

Lielākais namu pārvaldīšanas uzņēmums Baltijā, kas apsaimnieko gandrīz 4000 dzīvojamās mājas Read more