Jurists Juridiskās pārvaldes Māju pārvaldīšanas tiesiskā nodrošinājuma nodaļā

Galvenie pienākumi:

 

 • Sagatavot             nomas,   pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un pilnvarojuma līgumus gadījumos, kad līgumi atšķiras no apstiprinātajiem paraugiem
 • Sagatavot un saskaņot līgumu projektus
 • Sagatavot iesniegumu un vēstuļu atbilžu projektus nodaļas kompetences ietvaros
 • Sagatavot iekšējo normatīvo aktu un citu organizatorisko dokumentu projektus, atzinumus par juridiskiem jautājumiem
 • Sagatavot vadībai nepieciešamos juridiskos dokumentus – sarakste, pretenzijas, prasības

Job requirements

 • Otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs, jurista kvalifikācija.
 • Darba pieredze jurista specialitātē ne mazāka kā divi gadi.
 • Vēlami kvalifikācijas pilnveides kursi jurisprudencē un dzīvojamo māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumos.
 • Izcilas datorprasmes (MS Office, MS Outlook, tīmekļa pārlūkprogrammas).
 • Prasme liela apjoma informācijas izmantošanā, prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmu risinājumu.
 • Pieredze dažādu pārskatu, atskaišu un iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā, kā arī teicamas komunikācijas prasmes
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē

Benefits

Piedāvājam:

 • Stabilu, atbildīgu un dinamisku darbu lielākajā namu pārvaldīšanas uzņēmumā Baltijā
 • Atalgojumu 1700.00 EUR pirms nodokļu nomaksas
 • Elastīgu darba laiku un attālinātas darba iespējas
 • Apmācības un izaugsmes iespējas
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika)
 • Papildatvaļinājuma dienas papildus Darba likumā noteiktajam, finansiālu atbalstu ģimenēm (bērna piedzimšana, pabalsts nometņu apmaksai u.c.)
Job details
Work experience:
Work experience is not required
Number of positions:
1
Date of expiry:
About company

Lielākais namu pārvaldīšanas uzņēmums Baltijā, kas apsaimnieko gandrīz 4000 dzīvojamās mājas Read more