Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu inženieris

Inženiertehniskās nodaļas Ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu daļā

 

Galvenie pienākumi:

 • sistemātiski pārbaudīt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pareizu, ekonomisku lietošanu apsaimniekojamajās ēkās
 • veikt ēku vispārējo vai ārkārtas apsekošanu tehniskā stāvokļa noteikšanai, sastādīt apsekošanas aktus
 • izstrādāt remontu plānu vismaz trim nākamajiem gadiem vai citam dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē noteiktajam periodam, un organizēt tā izpildi
 • plānot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu remontdarbus, noteikt to apjomus un sastādīt defekta aktus
 • nodrošināt darbu izpildi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tehnikas iznomāšanas firmām, pārbaudīt un pieņemt paveiktos darbos
 • pārbaudīt iedzīvotāju sūdzībās un iesniegumos minētos faktus un veikt pasākumus to novēršanai
 • piedalīties ēku pieņemšanas-nodošanas komisiju darbā
 • sekot ēku aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmu apkalpes tehniskajam līmenim
 • kontrolēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu remontdarbu materiālu izlietojumu
 • kontrolēt iekšējo ūdensapgādes skaitītāju uzstādīšanu pēc izstrādāta un saskaņota projekta
 • piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs

Job requirements

Prasības:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība inženiertehniskajās zinātnēs
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • profesionāla darba pieredze pēc darba satura līdzvērtīgu amata pienākumu veikšanā ne mazāk kā trīs gadi
 • vēlami kvalivikācijas pilnveides kursi atbilstoši amata pienākumiem
 • labas datorprasmes (MS Office)
 • valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē

Benefits

Piedāvājam:

Stabilu, atbildīgu un dinamisku darbu lielākajā namu pārvaldīšanas uzņēmumā Baltijā

Atalgojumu 1700,00 EUR pirms nodokļu nomaksas

Apmācības un izaugsmes iespējas

Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika)

Papildatvaļinājuma dienas papildus Darba likumā noteiktajam, finansiālu atbalstu ģimenēm (bērna piedzimšana, pabalsts nometņu apmaksai u.c.)

Job details
Education field:
Work experience:
Work experience is not required
Language skills:
 • Latvian
 • Fluent
Number of positions:
1
Date of expiry:
About company

Lielākais namu pārvaldīšanas uzņēmums Baltijā, kas apsaimnieko gandrīz 4000 dzīvojamās mājas Read more