Skip to content Skip to menu Skip to footer

European Online Job Day Sofia 2019

Past
Event date:
17 September 2019
Event type:
Online / Onsite
Event venue:
Ramada by Wyndham Sofia City Center Hotel, Sofia, Bulgaria
Registration status:
Closed

About this event

Welcome to our European Online Job Day Sofia 2019!!!

Are you looking for a job in Bulgaria or another EU country?

Are you a Bulgarian employer who is looking for qualified employees from EU/EEA countries?

Are you a foreign employer who wants to hire staff from Bulgaria? 

Take part in the European Job Day Sofia 2019!

The event will be online and onsite in Sofia on September 17th, 2019 from 09:30 to 17:00 (EEST). 

The event is also focused on Bulgarian citizens living abroad who are considering a return to Bulgaria.

Bulgaria has gone a significant transformation over the past decades! It has transformed from centralized, planned economy to an open, market based, upper-middle-income economy securely anchored to the EU (according to the World Bank). 

Are you an employer who is looking for workers?

This will be a unique first-time opportunity in Bulgaria to promote your vacancies across the whole of Europe during an online job fair. 

Register online (exhibitor account) to manage job advertisements and recruitment processes yourself.

On September 17th, 2019 from 09:30 to 17:00 (EETS) you will have also the opportunity to communicate with candidates via individual online chats. The event will have live stream opening with officials from the Bulgarian Ministry of Labour and Social policy, The National Employment Agency and other. There will be interesting video presentations about Bulgaria, living and working in Bulgaria, videos for returners in Bulgaria, presentations from EURES and employers from all over Europe. 

Are you looking for a job?

Follow the online job fair “European Job Day Sofia 2019”. Search for information about the employers and jobs that may interest you. In order to apply for vacant positions, you will need to register your account as a jobseeker prior to the event. Log in to your account on the event day and find employers. On September 17th, 2019 you will have the opportunity to communicate with online exhibitors via individual virtual chats, you will learn about living and working conditions in Bulgaria and other countries and you will understand more about employers through their videos. The public chat will be open for you to get all information about your new career from our advisers or directly from employers!

During the European Online Job Day Sofia 2019 recruitment event on 17th of September 2019 between 09:30 and 17:00 (EEST), you will have the chance to meet employers from sectors such as: 

 • Hospitality;

 • Industry;

 • Tourism;

 • ICT;

 • Agriculture;

 • Seasonal work;

 • Construction and technical services; 

 • Other.

WE ARE LOOKING FORWARD TO SEEING YOU ON 17th OF SEPTEMBER!

 

Добре дошли на нашия Европейски онлайн ден на труда София 2019!!!

Търсите ли си работа в България или в друга Европейска страна?

Български работодател ли сте, който набира висококвалифицирани работници от цяла Европа?

Чуждестранен работодател ли сте, който иска да наеме персонал от България? 

Участвайте в Европейски ден на труда София 2019! 

Трудовата борса ще се проведе едновременно онлайн и на място в гр. София, х-л „Рамада” на 17 септември 2019 г. от 09:30 до 17:00 ч. 

Събитието е фокусирано и върху български граждани, живеещи в чужбина, които обмислят завръщане в България.

 

България премина през значителна положителна трансформация през последните десетилетия! Превърна се от централизирана, планова в отворена, пазарно базирана икономика със стабилен доход, надеждно прикрепена към ЕС (според Световната банка).

 

Работодател, търсещ персонал ли сте? 

Това ще бъде уникална и за първи път в България възможност да промотирате работните си места в цяла Европа по време на онлайн трудова борса.

Регистрирайте се онлайн (като Exhibitor), за да можете сами да управлявате работните си места и целия процес по наемане на работа. 

На 17 септември 2019 г. от 09:30 до 17:00 ч. ще имате възможност да комуникирате с избраните от вас кандидати посредством индивидуални чатове. Събитието ще започне с предаване на живо, на което посетителите ще бъдат приветствани от официални лица от Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и др. Ще има интересни видео презентации за България и условията на живот и труд в страната, видеоклипове за завръщащи се обратно в България, презентации от представители на EURES мрежата и работодатели от цяла Европа. 

 

Търсите ли си работа?

Включете се в онлайн трудовата борса „Европейски онлайн ден на труда София 2019”. Търсете информация за работни места и работодатели, които ви интересуват. За да кандидатствате за свободни позиции първо се регистрирайте като търсещо работа лице (Jobseeker). Влезте в платформата чрез своя акаунт и потърсете работодатели. На 17 септември ще имате възможност да комуникирате с фирмите директно чрез онлайн чатове, ще разберете за условията на живот и работа в България и държавите от Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и ще научите повече за работодателите от техните видеоклипове. Онлайн чатовете ще бъдат отворени за Вас през цялото време, за да получите цялата информация за Вашата нова кариера директно от EURES съветници и работодатели!

По време на Европейския онлайн ден на труда на 17 септември между 09:30 и 17:30 ч. ще имате възможност да комуникирате онлайн с работодатели, които предлагат свободни работни места в следните сектори:

 • Хотелиерство и ресторантьорство; 

 • Индустрия; 

 • Туризъм; 

 • Информационни и комуникационни технологии; 

 • Селско стопанство; 

 • Сезонна заетост; 

 • Строителство и технически услуги; 

 • Други. 

 •  

ОЧАКВАМЕ ВИ НА 17 СЕПТЕМВИ НА ОНЛАЙН ТРУДОВАТА БОРСА „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ТРУДА СОФИЯ 2019”!

 

Video used for the Bulgarian presidency: