Nordiccom Communications ApS is a Nordic company placed in the heart of Copenhagen. With the entire Nordic market as our workplace and the phone as our tool Nordiccom specializes in customer service and advising customers in arrears. Nordiccom, divided over two different offices in Denmark and one also in Helsinki, consists of 85 employees in Danish, Swedish and Finnish teams, so the communication between the teams is in English. Our projects are primarily B2C and we always emphasize professionalism towards our customers. We ensure the quality of our products and services and comply with banks’ standards and code of conduct.

Our goals are for our employees to become skilled at their tasks and achieve good results and high end customer satisfaction, therefore there will be a thorough training of new employees, with follow-up training as the work continues.

 

Nordiccom är en nordisk verksamhet placerad i hjärtat av Köpenhamn. Vi arbeter inom Finans och försäkring. Vi har flera enheter inom kundtjänst, förmedling och inkasso. Hos oss rådgiver, vägleder och säljer vi till befintliga bankkunder med telefonen som redskap. Här möter du både danskar, svenskar, norska och finländare; i allt består vi av ca. 90 medarbetare fördelade på olika team. Våra projekt består primärt av kundservice och B2C-förmedling inom bank- och finanssektorn i Norden.    

På Nordiccom värdesätter vi professionalism, men också att ha det kul när vi kommer till arbetet. Det är viktigt för oss att våra anställda utvecklas, blir duktiga och är med till att skapa goda resultat; därför erbjuder vi grundlig utbildning av nya medarbetare och möjlighet för utveckling inom företaget.

Company details
Contact details:
Event participation(s)
Denmark Works
Past event
18 May 2022
Participating: Online
Crossing Nordic Borders
Past event
24 February 2022
Participating: Online