EURES Crossborder Nederland-Duitsland is in Nederland onderdeel van UWV Werkbedrijf. We zijn opgericht om het gemakkelijker te maken voor degenen die dagelijks of wekelijks de Nederlands-Duitse grens willen oversteken om te werken.

We verstrekken informatie aan mensen die over de grens willen werken en eventueel verhuizen; bijvoorbeeld werkzoekenden die informatie nodig hebben over werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden aan beide zijden van de grens, over belastingen en de socialezekerheidsstelsels.

Wij staan ook werkgevers bij door hen toegang te geven tot een grotere pool van arbeidskrachten, d.w.z. werkzoekenden die aan beide zijden van de grens wonen. Er is advies beschikbaar voor werkgevers over een reeks grensoverschrijdende wervingskwesties.

The EURES Netherlands - Germany Cross-Border Partnership was established to help make things easier for those who wish to commute daily or weekly across the border in order to work. It does this by attempting to overcome at least some of the obstacles which people face.

In particular it provides pathways to the information required by people moving across the border, for example, jobseekers that need information on employment and training opportunities on both sides of the border, on taxation and the social security systems.

The Partnership also aims to assist employers by providing them with access to a larger pool of labour i.e. jobseekers living on both sides of the border. Advice is available to employers on a range of cross-border recruitment issues.

 

Company details
Contactgegevens:
Website(s):
Event participation(s)
Afgelopen evenement
Participating: Online
Loading...