Arbeiten in den Niederlanden (als Grenzgänger*in)

WERKEN IN NEDERLAND

De laatste jaren hebben veel Duitse werkzoekenden ervoor gekozen om in Nederland te gaan werken en in Duitsland te blijven wonen.  Momenteel pendelen dagelijks meer dan 43.000 grenspendelaars naar Nederland. 

Duitsland en Nederland hebben de afgelopen jaren, gezamenlijk, fors geïnvesteerd in een open grensoverschrijdende arbeidsmarkt.  Het resultaat is een sterke toename van grensoverschrijdende arbeid en een betere afstemming van o.a. sociale zekerheid, belastingen en ziektekostenverzekering.

Aan het eind van dit overzicht vindt u een aantal websites waar u een antwoord kunt vinden op al uw vragen.

Waarom werken Duitsers graag in Nederland:

 • Goede arbeidsvoorwaarden (goed salaris, uitbetalen overuren, vakantiegeld en reiskosten).
 • In Nederland heerst een minder hiërarchische werkomgeving en wordt persoonlijk eigen initiatief op prijs gesteld. 
 • Goed perspectief op vaste baan bij werkgever.

Waarom kiezen Nederlandse werkgevers voor Duitse werknemers?

 • Gecharmeerd van Duitse mentaliteit.
 • Hoog opleidingsniveau en deskundigheid.
 • Snelle aanpassing aan de Nederlandse cultuur.
 • Grensarbeiders zijn een structurele oplossing voor personeelsproblematiek werkgever.

Culturele verschillen:

 • Nederlandse handelsmentaliteit/flexibiliteit vs. Duitse vakkennis/kwaliteit.
 • Duitse hiërarchie/bureaucratie in relatie tot Nederlands pragmatisme/vlakke organisatiestructuur.

De taal:

 • De meeste Nederlanders beheersen naast de Nederlandse de Duitse en/of Engelse taal.
 • Voor sommige banen/functies is beheersing van de Duitse en/of Engelse taal voldoende.
 • Veel ondernemingen hebben grensarbeiders in dienst, ook in leidinggevende functies.
 • Veel bedrijven zijn m.b.t. bedrijfsvoering ingericht op meertalige werknemers op het gebied van instructies, veiligheid, handleidingen, persoonlijke begeleiding enz.

Sociale zekerheid/belastingen:

 • Wonen Duitsland en werken Nederland =  afdracht sociale zekerheid/belasting in Nederland. 
 • Nederlands fiscaal nummer (BSN) is verplicht en is af te halen bij gemeentes met RNI status.
 • Nederland kent een progressieve belastingwetgeving. Ten opzichte van Duitsland minder belasting betalen bij een lager salaris.
 • Wees voorzichtig met gelijktijdig werken in Nederland en Duitsland (ook MInijob).

Ziektekostenverzekering:

 • Werken in Nederland = ziektekostenverzekering in Nederland.
 • U betaalt alleen premie in Nederland en bent zowel in Duitsland als in Nederland verzekerd.
 • Evt. partner en kinderen (ouder dan 18) die niet werken moeten worden meeverzekert.
 • Het is mogelijk om via belastingdienst een zorgtoeslag te ontvangen. Deze dient u zelf aan te vragen. 

 

Ouderdomspensioen:

 • Als u in Nederland werkt, bouwt u in Nederland pensioen op, de zogenaamde AOW.
 • De AOW wordt opgebouwd over een periode van 50 jaar en u bouwt deze op door in Nederland te wonen of te werken.
 • Naast de AOW kan er sprake zijn van een bedrijfspensioen. Dit kan van bedrijf tot bedrijf verschillen.
 • In Nederland opgebouwde pensioenrechten worden op de pensioengerechtigde leeftijd uitbetaald, net zoals Duitse pensioencontracten.

Sollicitatie en CV:

 • In Nederland is het belangrijk om naast een goed verzorgd CV je als persoon te presenteren.
 • Naast opleiding en ervaring zijn vaardigheden, competenties, hobby's en persoonlijke interesses van groot belang.
 • Informeer u over de werkgever en de baan waarnaar u solliciteert.
 • Zorg dat u de vraag  ‘waarom u naar de baan solliciteert’ kunt beantwoorden.
 • Een goede eerste indruk is erg belangrijk en er wordt vaak om een referentie gevraagd.

Uitzendbureaus:

 • Uitzendwerk is in Nederland algemeen geaccepteerd.
 • Uitzendbureaus werken vaak nauw samen met werkgevers en worden ingezet voor de werving en selectie van werknemers. Aansluitend aan werkperiode via uitzendbureau krijgen medewerkers vaak een arbeidsovereenkomst bij de werkgever.
 • Uitzendbureaus zijn verplicht dezelfde arbeidsvoorwaarden toe te passen (inclusief loon, ploegentoeslagen, reiskosten, enz.) als de werkgever die de uitzendkracht in dienst heeft.

Als het werk in Nederland stopt:

 • Als het werk in Nederland stopt, moet u in Duitsland (het land waar u woont) een uitkering aanvragen. Neem 3 maanden (of zo snel mogelijk) voordat u stopt met werken contact op met uw plaatselijke kantoor van de Agentur für Arbeit.
 • Tevens dient u een PDU1 aan te vragen bij UWV Hengelo. Hierin staan de perioden waarin u in Nederland heeft gewerkt en een overzicht van uw inkomsten, belastingen en sociale premies.

Informatie websites:

Er zijn meerdere websites die gespecialiseerde informatie geven over werken in het buurland.

Deze pagina’s zijn meertalig en ze helpen de grensarbeider aan de juiste informatie.

 

Loading...