Find your job
Available for the following event:
About:

Jobbeskrivelse DPS Døgn allmen har ledig stilling som helsefagarbeidar/hjelpepleiar frå 01.11.2023. DPS Døgn allmenn er ein open sengepost som dekker kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn. Vi er ein av fleire seksjonar ved Psykiatrisk klinikk. Klinikken har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost, vaksenhabilitering og tverrfagleg spesialisert ruseining. Vi har akkurat flytta inn i nytt bygg ved sentralsjukehuset i Førde. I nybygget har vi 4 sengepostar, poliklinikk og Førde BUP. Rus døgn er framleis lokalisert på Tronvik. DPS døgn allmenn har 14 sengeplassar. Der tek vi imot pasientar både ...

Offered by:
Workplace country:
Norway
Salary range:
Not provided
Watch tutorials for jobseekers
Registration for Jobseekers