Skip to content Skip to menu Skip to footer
Job offer description

👋🏻 Pievienojies jaunam izaicinājumam! Savai profesionālajai komandai mēs meklējam talantīgu un pieredzējušu Tehnologu.

📢 SKONTO PREFAB ir uz eksportu vērsts būvniecības pakalpojumu uzņēmums, kas specializējas dzelzsbetona, metāla un krustām līmētu koka (CLT) konstrukciju projektēšanā, ražošanā, piegādē un montāžā.

✨ Pamatojoties uz jÅ«su pieredzi, mēs piedāvājam pievilcÄ«gas priekÅ¡rocÄ«bas, konkurētspējÄ«go  atalgojumu no 2200 EUR bruto un papildus prēmiju sistēmu, atbalstu un sākotnējās apmācÄ«bas, veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanu, komandas saliedēšanās pasākumus.

Job requirements
 • jaunu ražoÅ¡anas tehnoloÄ£isko procesu un jauninājumu ievieÅ¡ana dzelzsbetona konstrukciju ražoÅ¡anā, esoÅ¡o ražoÅ¡anas procesu pilnveide;
 • jaunu produktu izstrāde un ievieÅ¡ana ražoÅ¡anā;
 • nozares attÄ«stÄ«bas tendenču analÄ«ze, jaunu tehnoloÄ£isko risinājumu un materiālu apzināšana un ievieÅ¡ana ražoÅ¡anā;
 • sadarbÄ«bā ar ražoÅ¡anas daļu, darbinieku apmācÄ«ba jauniem tehnoloÄ£iskajiem procesiem;
 • sadarbÄ«bā ar ražoÅ¡anas daļu, ražoÅ¡anai nepiecieÅ¡amo betona sastāva receptÅ«ru izstrāde un pilnveide;
 • priekÅ¡likumu sniegÅ¡ana par darba organizācijas pilnveidi materiālu un iekārtu racionālai izmantoÅ¡anai.
Nice to have
 • augstākā izglÄ«tÄ«ba inženiertehniskās zinātnēs, Ä·Ä«mijā vai materiālzinātnēs;
 • darba pieredze darbā ar betona izstrādājumiem;
 • izpratne par dzelzsbetona konstrukciju ražoÅ¡anas tehnoloÄ£iskajiem procesiem;
 • spēja pieņemt patstāvÄ«gus lēmumus, analizēt problēmas un izvirzÄ«t mērÄ·us;
 • labas datorprasmes;
 • labas latvieÅ¡u un angļu valodas prasmes, kreivu sarunvalodas prasmes;
 • analÄ«tiskā domāšana, precizitāte, augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta, vēlme iedziļināties un apgÅ«t jauno.
Benefits
 • darbu stabilā uz eksportu orientētā, dinamiskā un augošā uzņēmumā;
 • konkurētspējÄ«gu atalgojumu no 2200 EUR bruto;
 • prēmiju sistēmu par sasniegtajiem uzdevumiem un mērÄ·iem;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • interesantus komandas saliedēšanās pasākumus;
 • darba apģērbu un darba apavus no pirmās dienas;
 • profesionālu kolēģu komandu.
Job details
Sector:
Occupation field:
Work experience:
Work experience is not required
Language skills:
 • Latvian
 • Very good
 • Russian
 • Good
 • English
 • Good
Salary range:
2200 - 2200 EUR
Date of expiry:

About company

SKONTO PREFAB ir uz eksportu vērsts būvniecības pakalpojumu uzņēmums, kas specializējas dzelzsbetona, metāla un krustām līmētu koka (CLT) konstrukciju projektēšanā, ražošanā, piegādē un montāžā. Find out more