👋🏻 Pievienojies mums! Savai profesionālajai komandai mēs meklējam Dzelzbetona izstrādājumu sagatavotājus.

📢 SKONTO PREFAB ir uz eksportu vērsts būvniecības pakalpojumu uzņēmums, kas specializējas dzelzsbetona, metāla un krustām līmētu koka (CLT) konstrukciju projektēšanā, ražošanā, piegādē un montāžā.

✨ Pamatojoties uz jūsu pieredzi, mēs piedāvājam pievilcīgas priekšrocības, gabaldarba atalgojuma modeli (“pēc padarītā”) ar iespēju pelnīt atbilstoši ieguldījumam EUR 1800 - 3000 bruto, kandidātiem bez priekšzināšanām - nodrošinām apmaksātu apmācību (2-6 nedēļas) ar stundas likmi 7.60 EUR bruto, kā arī rasējumu lasīšanas un izprašanas apmācību, papildus prēmiju sistēmu, atbalstu un sākotnējās apmācības, darba apģērbu un darba apavus no pirmās dienas, veselības apdrošināšanu, komandas saliedēšanās pasākumus.

Job requirements

 • atbilstoÅ¡i saņemtajam darba rasējumam veikt sekojoÅ¡us darbus:
 • dzelzsbetona elementa veidņu novietoÅ¡ana uz galda;
 • armatÅ«ras iesieÅ¡ana;
 • ieliekamo detaļu ievietoÅ¡ana dzelzsbetona konstrukcijā;
 • dzelzsbetona elementu atveidņoÅ¡ana un noņemÅ¡ana no galda.

Nice to have

 • vēlme strādāt, mācÄ«ties un pilnveidoties;
 • iepriekšēja darba pieredze dzelzsbetona konstrukciju ražoÅ¡anā (tiks uzskatÄ«ta par priekÅ¡rocÄ«bu);
 • prasme lasÄ«t rasējumus;
 • prasme strādāt ar rokas instrumentiem;
 • spēja veikt fizisku darbu;
 • precizitāte, tehniska domāšana, augsta atbildÄ«bas sajÅ«ta.

Benefits

 • darbu uz eksportu orientēta dinamiskā un augošā uzņēmumā;
 • gabaldarba atalgojuma modeli (“pēc padarÄ«tā”) ar iespēju pelnÄ«t atbilstoÅ¡i ieguldÄ«jumam EUR 1800-3000 (bruto);
 • kandidātiem bez priekÅ¡zināšanām - nodroÅ¡inām apmaksātu apmācÄ«bu (2-6 nedēļas) ar stundas likmi 7.60 EUR bruto, kā arÄ« rasējumu lasÄ«Å¡anas un izpraÅ¡anas apmācÄ«bu;
 • veselÄ«bas apdroÅ¡ināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • nelaimes gadÄ«jumu apdroÅ¡ināšanu;
 • stabilu darbu neatkarÄ«gi no sezonalitātes, sociālas garantijas;
 • darba apģērbu un darba apavus no pirmās dienas;
 • dienesta viesnÄ«cu netālu no uzņēmuma (ja nepiecieÅ¡ams);
 • ceturkšņa prēmiju sistēmu par izpildÄ«tiem mērÄ·iem un uzdevumiem;
 • interesantus komandas saliedēšanās pasākumus;
 • profesionālu kolēģu komandu;
 • darbavietu PierÄ«gā (nokļūšana ar 50.autobusu, pietura Acone).
Job details
Occupation field:
Work experience:
Work experience is not required
Language skills:
 • Latvian
 • Good
 • Russian
 • Good
Number of positions:
1
Date of expiry:
About company

SKONTO PREFAB ir uz eksportu vērsts būvniecības pakalpojumu uzņēmums, kas specializējas dzelzsbetona, metāla un krustām līmētu koka (CLT) konstrukciju projektēšanā, ražošanā, piegādē un montāžā. Read more