VVN Youth

Als jongerenafdeling van de Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN) onderschrijft VVN Youth de algemene doelstellingen van de VVN, met het verschil dat wij ons specifiek richten op studenten. VVN Youth wil de beginselen van de Verenigde Naties verspreiden en jongeren bewust maken van de noodzaak van internationale samenwerking en dialoog. Via allerlei activiteiten (lezingen, filmvoorstellingen, benefietavonden, etc.) probeert VVN Youth in te spelen op actuele internationale thema’s.

De Vereniging voor de Verenigde Naties wil graag helpen bij uw speurtocht naar stages en tewerkstellingsmogelijkheden bij de VN-familie.

Company details
Contact details: